Minister zdrowia zaleca "w miarę możliwości" pracę w jednej placówce medycznej

30 Marca 2020, 10:17 Lekarze

Minister zdrowia wydał kolejne - bardziej "na miękko" - zalecenia dotyczące ograniczenia się pracowników medycznych w związku z epidemią koronawirusa do pracy w jednej placówce. W ubiegłym tygodniu takie zalecenia wyszły od wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko

J. Szczurek-Żelazko w poprzednim komunikacie wskazała: "(...) aby w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń".

Prosiła wówczas o "bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym" MZ do pracowników placówek medycznych o ograniczeniach w pracy

W miarę możliwości

Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi o zastosowaniu tych ograniczeń "w miarę możliwości" i podkreśla, że w obecnej sytuacji nie należy wprowadzać kategorycznych zakazów dot. wszystkich pracowników służby zdrowia.

"Trudna sytuacja epidemii wymaga od nas bardzo dobrej organizacji i zachowania dużej ostrożności. W związku z tym proszę w miarę możliwości o ograniczenie swojej aktywności zawodowej do jednego podmiotu leczniczego. Tak jak wszystkich Polaków prosimy o ograniczenie kontaktów, tak Państwa – pracowników ochrony zdrowia, również o to proszę" - wskazał minister.

"Jeśli więc nie ma ważnych przyczyn, dla których Państwa aktywność zawodowa wymaga pracy w innych jednostkach – bez której te jednostki nie byłyby w stanie funkcjonować, proszę o rozważenie, czy nie warto na czas epidemii tej aktywności ograniczyć" - pisze do pracowników medycznych szef resortu zdrowia.

"Wiem, że w obecnej sytuacji nie należy wprowadzać kategorycznych zakazów dotyczących wszystkich pracowników służby zdrowia – byłyby one nie tylko niemożliwe do realizacji, ale mogłyby przynieść skutek odwrotny do zamierzonego" - podkreśla.

Jak wyjaśnił szef resortu zdrowia, "ograniczenia te, o których wspomniała również Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko w piśmie z dnia 25 marca 2020 r., skierowane są przede wszystkim do pracowników jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakaźnych w szpitalach ogólnych".

Ł.Szumowski wskazał, że zalecenia i prośby, mają przede wszystkim chronić właśnie personel medyczny przed możliwym zakażeniem, a co za tym idzie ochronić również pacjentów.

Minister zwrócił się też z apelem do kierujących placówkami medycznymi o rozważne podejmowanie decyzji, w porozumieniu z pracownikami tak, by uwzględnić specyfikę pracy każdego z członków zespołu.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz