J. Cieszyński: decyzja o zawieszeniu decyzji refundacyjnych na wniosek firm

30 Marca 2020, 12:09 lekarz pacjent recepta wizyta

Przedstawiciele firm zapowiedzieli, że nie będą brali udziału w negocjacjach - mówił w poniedziałek, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński argumentując propozycję zawieszenia podejmowania decyzji refundacyjnych.

Nie będzie majowej listy refundacyjnej. Marcowa będzie obowiązywała do 31 sierpnia

Przypomnijmy, że skierowany do procedowania w Parlamencie, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje, że:

  • obwieszczenia zawierające wykaz produktów refundowanych obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. W konsekwencji okres obowiązywania decyzji administracyjnych, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
  • decyzje administracyjne wydane do dnia wejścia w życie Ustawy, które miały wejść w życie 1 maja 2020 r., wejdą w dniu 1 września 2020 r.;
  • bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych: (i) przed dniem 8 marca 2020 r., (ii) w okresie od dnia 8 marca 2020 r, do dnia 15 sierpnia 2020 r. - ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r. Postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań nie wydaje się.

- Przedstawiciele firm zapowiedzieli, że nie będą brali udziału w negocjacjach. Najpierw ze względu na konieczność obecności w Ministerstwie Zdrowia, a po umożliwieniu prowadzenia zdalnych negocjacji,  ze względu na wewnętrzne utrudnienia - argumentował zapisy noweli ustawy podczas poniedziałkowego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - Okres ten daje możliwość ustabilizowania sytuacji. Jeśli sytuacja się pogorszy, wówczas wrócimy do Sejmu i Senatu z wnioskiem o dalsze przedłużenie - dodał.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz