OECD: Skutki Covid-19 bardziej dotkliwe niż światowy kryzys finansowy

02 Kwietnia 2020, 15:14 dane wyniki analiza dokument

OECD szacuje, że działania na rzecz ograniczenia rozwoju pandemii Covid-19 może poskutkować spadkiem poziomu produkcji na poziomie 20-25 proc. oraz zmniejszeniu wydatków konsumentów o około 33 proc. - Zmiany tej wielkości znacznie przewyższyłyby wszystko, czego doświadczyły kraje w wyniku światowego kryzysu finansowego w latach 2008-09 - czytamy w raporcie OECD.

Rosnące rozprzestrzenianie się koronawirusa w różnych krajach skłoniło wiele rządów do wprowadzenia bezprecedensowych środków w celu powstrzymania epidemii. Są to środki priorytetowe narzucone przez sytuację sanitarną, które pozostawiają niewiele miejsca na inne opcje, ponieważ zdrowie powinno pozostać głównym problemem. Środki te doprowadziły do ​​tymczasowego zamknięcia wielu firm, powszechnych ograniczeń w podróżowaniu i mobilności, zawirowań na rynkach finansowych, zwiększonej niepewnośc społeczneji.

- Wysokie koszty, jakie ponoszą dziś instytucje zdrowia publicznego, są konieczne, aby jutro uniknąć bardziej tragicznych konsekwencji i jeszcze gorszych skutków dla naszych gospodarek - mówił sekretarz generalny OECD, Angel Gurría, w swoim oświadczeniu podczas szczytu G20.

- Miliony ofiar śmiertelnych i upadające systemy opieki zdrowotnej zdziesiątkują nas finansowo i jako społeczeństwo, dlatego spowolnienie epidemii i ratowanie życia ludzkiego musi być priorytetem rządów. Nasza analiza dodatkowo podkreśla potrzebę ostrzejszych działań i bardziej skoordynowanej reakcji rządów w celu utrzymania linii życia dla ludzi oraz sektora prywatnego, który pojawi się w bardzo kruchym stanie, gdy kryzys zdrowotny minie - mówił sekretarz generalny OECD.

W szybko zmieniającym się otoczeniu niezwykle trudno jest dokładnie oszacować dokładny wpływ tych środków na poziom PKB światowych gospodarek, ale jasne jest, że implikują one gwałtowne ograniczenia poziomu produkcji, wydatków gospodarstw domowych, inwestycji przedsiębiorstw i handlu międzynarodowego.

Początkowym, bezpośrednim skutkiem wyłączeń krajów, może być spadek poziomu produkcji między jedną piątą a jedną czwartą w wielu gospodarkach, przy potencjalnym spadku wydatków konsumentów o około jedną trzecią. Zmiany tej wielkości znacznie przewyższyłyby wszystko, czego doświadczył światowy kryzys finansowy w latach 2008-09. To szerokie oszacowanie obejmuje jedynie początkowy bezpośredni wpływ w zaangażowanych sektorach i nie uwzględnia żadnych dodatkowych pośrednich skutków, które mogą się pojawić.

Konsekwencje dla rocznego wzrostu PKB będą zależeć od wielu czynników, w tym od wielkości i czasu trwania krajowych zamknięć, zakresu zmniejszonego popytu na towary i usługi w innych częściach gospodarki oraz szybkości, z jaką zacznie obowiązywać znaczące wsparcie polityki fiskalnej i pieniężnej . Niemniej jednak oczywiste jest, że wpływ wyłączeń znacznie osłabi perspektywy krótkoterminowego wzrostu:

- Skala szacowanego spadku odpowiada rocznemu spadkowi PKB nawet o 2 procent miesięcznie przy założeniu dalszego utrzymania ścisłych środków zapobiegawczych. Gdyby restrykcje trwały trzy miesiące, bez czynników kompensujących, roczny wzrost PKB może być o 4-6 punktów procentowych niższy, niż w innym przypadku.

Potencjalny początkowy wpływ na działalność częściowych lub całkowitych wyłączeń działalności 

OECD szacuje, że w związku z dodatkowymi restrykcjami, w Polsce poziom PKB wyrażany w cenach stałych dla najbardziej dotkniętych branż, tj.: transport i logistyka, branża budowlana, handel hurtowy i detaliczny, turystyka i gastronomia, doradztwo i rynek nieruchomości, inne branże ponoszące straty w wyniku obostrzeń w przemieszczaniu się i handlu, może poskutkować spadkiem na poziomie, nawet 30 proc.
 
 
Sekretarz OECD podczas wirtualnego szczytu G20 wezwał do stworzenia „globalnego planu Marshalla”, aby przeciwdziałać skutkom pandemii. Plan miałby obejmować:
  • Dokapitalizowanie systemów ochrony zdrowia,
  • Mobilizację wszystkich działań makro-ekonomicznych: polityki pieniężnej, fiskalnej i strukturalnej,
  • Zniesienie ograniczeń handlowych (szczególnie środków medycznych)
  • Utrzymanie wsparcia dla krajów rozwijających się oraz ubogich,
  • Wdrożenie najlepszych możliwych działań w celu wsparcia pracowników i wszystkich osób fizycznych, zatrudnionych i bezrobotnych,
  • Wdrożenie rozwiązań w postaci pakietów wsparcia dla - szczególnie- małych i średnich przedsiębiorstw. 
JK
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz