Sejm w ciszy i ekspresowo o poprawkach Senatu

31 Marca 2020, 17:25 sejm

We wtorek posłowie odrzucili większość poprawek do ustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

Głosowania odbyły się w nadzwyczajnym trybie. Poprawki były głosowane w kilku, zbiorczych pakietach. Większość posłów głosowało zdalnie. Posłowie nie mieli także możliwości dyskusji i zadawania pytań do pakietów poddanych głosowaniu. 

Posłowie Koalicji Obyatelskiej, Konfederacji, Lewicy i PSL apelowali o zmianę trybu prowadzenia obrad. Chodziło o dopuszczenie do zadawania pytań przez posłów oraz możliwość głosowania nad każdą poprawką z osobna. Każdy z wniosków został odrzucony.

 Sejm poparł wszystkie poprawki rekomendowane przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.  

- W trakcie posiedzenia Komisji dyskusja była obszerna i trwała około 5 godzin. W wyniku tej dyskusji uwzględniono wiele poprawek. Dyskusja była utrudniona ze względu na brak obecności senatora sprawozdawcy, który rekomendowałby poprawki. Chodzi o poprawki, które dotyczą wzrostu finansowania w wielu dziedzinach oraz brak wskazania w części z nich źródła tego finansowania - mówił sprawozdawca Komisji, poseł Henryk Kowalczyk (PiS). - W oparciu o deklarację rządu, że nie są to ostatnie wydatki związane z przeciwdziałaniem skutków pandemii przeważyły o tym, że decyzje co do wydatków trudnych do oszacowania, pozostawione zostaną rządowi. Wnioski Senatu, choć w założeniu słuszne, bez wskazania źródła finansowania są niewskazane - dodał.

W głosowaniach odrzucono poprawki, które przewidywały zmianę w zakresie systemu ochrony zdrowia, tj.:

  • zmianę limitu wieku dzieci (z 8 do 12 lat oraz 18 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych), za których opiekę rodzice mają prawo do uzyskania świadczeń opiekuńczych, 
  • utworzenie funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa ze środków UE przekazanych w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative w wysokości  20 mld zł,
  • zwiększenie ryczałtów dla szpitali o co najmniej 15 proc,
  • obowiązkowych, cotygodniowych testów diagnostycznych dla pracowników medycznych, mundurowych oraz sieci handlowych i sklepów,
  • dodatek do wynagrodzeń pracowników medycznych, pracujących z pacjentami z Covid-19, w wysokości 50 proc. podstawowego wynagrodzenia,
  • wykreślenie zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz