Rusza serwis informacyjny ONKOOBRONA i akcja #nasNIEuciszycie

01 Kwietnia 2020, 11:19 Alivia logo

Chorzy boją się o swoje życie i zdrowie, a lekarze mają nakaz milczenia w sprawach związanych z epidemią. Fundacja Alivia będzie zbierała i publikowała aktualne dane dot. opieki onkologicznej w Polsce i przygotowania placówek w ramach akcji #nasNIEuciszycie. 

Fundacja wskazuje, że w wielu szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków dezynfekujących o czym alarmują pracownicy placówek medycznych, a tymczasem "Ministerstwo Zdrowia, chcąc uciszyć krytyczne głosy, wysłało do konsultantów wojewódzkich pismo, według którego jedynie konsultanci krajowi, i to tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, mogą wydawać opinie na temat epidemii wirusa SARS-CoOV-2". Przeciwko temu protestują środowiska lekarskie, a Naczelna Izba Lekarska apeluje: Nie można oczekiwać od lekarzy, że będą milczeć w obliczu sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu obywateli, ale również swojemu i swoich rodzin. Porozumienie Chirurgów wprost określa to jako szantaż i próbę uciszenia środowiska. 

- Społeczeństwo musi wiedzieć, jak naprawdę wygląda leczenie chorych w czasie epidemii - podkreśla Alivia i rozpoczyna akcję #nasNIEuciszycie. Fundacja wzywa pacjentów i pracowników placówek onkologicznych, aby dzielili się swoimi doświadczeniami ze szpitali czy przychodni. Dzięki prostej i anonimowej ankiecie zbierać będzie aktualne dane dot. opieki onkologicznej w Polsce i przygotowaniu placówek onkologicznych do epidemii.

- Pracowników medycznych będziemy pytać m.in. o dostęp do środków ochronnych, przypadki odwoływania badań i zabiegów. Można będzie też ocenić bezpieczeństwo chorych i personelu oraz braki kadrowe. Natomiast pacjentów poprosimy o opinię na temat przygotowania ośrodków oraz subiektywnego poczucia bezpieczeństwamówi Joanna Frątczak - Kazana z Fundacji Alivia.

Anonimową ankietę można znaleźć pod tym adresem. - Zachęcamy wszystkich, którzy w ostatnim okresie byli w ośrodkach onkologicznych do jej wypełnienia. Każdy głos jest ważny i może pomóc w zabezpieczeniu personelu i pacjentów tych ośrodków - dodaje przedstawicielka fundacji. 

Fundacja zwróciła się również do prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego ds. onkologii, o udostępnienie danych dot. dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego w związku z epidemią SARS-CoV-2. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna skierowała prośbę o te dane do Ministra Zdrowia. Ministerstwo nie odpowiedziało, a prof. K.Krzakowski odmówił ich przesłania.  

Jak podkreśla Fundacja, dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji jest jednym z kluczowych praw pacjenta, szczególnie teraz, gdy sytuacja chorych na raka stała się podwójnie dramatyczna.

Zwraca uwagę, że chorym towarzyszy strach związany z chorobą, a także ten związany z wirusem. "Wiedzą, że wizyta w szpitalu lub przychodni może oznaczać zakażenie i ciężką chorobę. Stan epidemii to dla chorych utrudniony dostęp do leczenia i chaos informacyjny. Pacjenci z przemianowanych szpitali szukają pomocy w innych ośrodkach, ale placówki onkologiczne wstrzymują przyjęcia i badania diagnostyczne, a coraz więcej oddziałów jest zamykanych z powodu kwarantanny (...) Dzisiaj pacjenci chorzy na nowotwory złośliwe boją się o swoje życie podwójnie" - wskazuje Fundacja. 

Według Fundacji, szczególnie potrzebne są więc rzetelnie przygotowane informacje, z których pacjenci dowiedzą się jak postępować, zebrane w jednym miejscu. Tę rolę spełnia - jak podkreśla Alivia - uruchomiony przez Fundację specjalny serwis informacyjnyw ramach kampanii społecznej ONKOOBRONA #CZASWALKI.

Chorzy na raka znajdą tam informacje dotyczące epidemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, zalecenia ekspertów oraz wytyczne towarzystw naukowych, a także artykuły i linki do bieżących aktualizacji informujących o sytuacji w placówkach onkologicznych. Na portalu zamieszone zostały również anonimowe ankiety dla pracowników placówek onkologicznych i pacjentów oraz petycja o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w onkologii.

Źródło: Alivia

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz