Określanie przyczyn zgonów w czasie pandemii - zmiana wytycznych

02 Kwietnia 2020, 9:53 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Możliwość orzeczenia COVID-19 jako wyjściowej przyczyny zgonu na podstawie pełnej wiedzy opartej także o rzetelnie zebrany wywiad lekarski, a nie tylko o wynik testu - przewidują zmodyfikowane wytyczne NIZP-PZH dot. określania przyczyn zgonów związanych z epidemią koronawirusa.

 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej opublikował komunikat dot. określania przyczyn zgonów w czasie pandemii. Jak informuje, NIZP-PZH 26 marca br. opublikował wytyczne dot. określania przyczyn zgonów, a 1 kwietnia 2020 r. dokonał modyfikacji tych wytycznych. PZH: Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19

Jak wynika z wytycznych, lekarz wpisuje do karty zgonu opis zdarzeń prowadzących do śmierci, jednak nie ma obowiązku wpisywania kodu wskazującego na przyczynę zgonu. Wówczas kod przyczyny zgonu nadaje jeden z szesnastu wyznaczonych do tego lekarzy. „W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyn przedstawionych na karcie zgonu, lekarz-koder kontaktuje się w celu wyjaśnienia lub uściślenia opisu przyczyn zgonu podanego przez lekarza stwierdzającego zgon poprzez bezpośredni kontakt z tym lekarzem, a także poprzez możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta” – wskazuje NIZP-PZH.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w wydanym komunikacie ocenił, że "wytyczne być może są związane z pojawiającymi się wątpliwościami o poprawności podawanych do publicznej wiadomości danych o zgonach związanych z zakażeniami SARS-CoV-2".

"Szczególnie w okresie epidemii ważnym jest, aby lekarze dokumentujący przyczynę zgonu stosowali jednolite zasady w zakresie właściwego wyboru wyjściowej przyczyny zgonu" - podkreśla rzecznik.

Nie tylko wynik testu

Wskazuje, że "poprawione wytyczne umożliwiają lekarzowi orzeczenie COVID-19 jako wyjściowej przyczyny zgonu na podstawie pełnej wiedzy opartej także o rzetelnie zebrany wywiad lekarski, a nie tylko o wynik testu. Te wytyczne są do zastosowania również w sytuacji zgonów przedszpitalnych".

"Orzekając opierajmy się o starannie zgromadzone fakty, nie poddajmy się naciskom osób nieposiadających pełnej wiedzy o chorym, wówczas wątpliwości co do danych tworzonych na podstawie naszych orzeczeń nie będzie" - zaznaczył rzecznik.

Jak dodał: "zwolnienie z obowiązku umieszczania kodów ICD-10 nie oznacza, że musimy od tego odstąpić".

Z kolei prezes NRL Andrzej Matyja odniósł się do nowych wytycznych w czwartek w Radiu ZET i wyraził nadzieję, że lekarze-koderzy w województwach będą postępowali zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej i będą uzupełniać kody według informacji wpisanej przez lekarza stwierdzającego zgon.

Jak podkreslił, nie podoba mu się to, że ktoś będzie weryfikował informacje przekazane przez lekarza stwierdzającego zgon, który jest odpowiedzialny za dokumentację medyczną. – Nie chciałbym, żeby doszło do poprawiania tej dokumentacji medycznej. Jest to działanie niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej – powiedział.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła kod U07.1 jako kod zgonu z powodu COVID-19. Ponadto dodatkowy kod U07.2 zalecany jest w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) do czasu uzyskania wyniku badania molekularnego.

Źródło: NIL, NIZP-PZH

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz