GUS: 95,4 mld zł to wydatki publiczne w 2018 r. na zdrowie

03 Kwietnia 2020, 13:31 pieniądze

Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w 2018 r. osiągnęły ponad 95, 411 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - informuje GUS w corocznym raporcie "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku".

Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną

Według najnowszego raportu GUS, wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w 2018 r. osiągnęły ponad 95, 411 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

85 proc. tej sumy stanowiły koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych poniesione przez NFZ. Wyniosły one ponad 81, 091 mld zł, czyli o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Obok NFZ, dysponentami środków publicznych na ochronę zdrowia były: budżet państwa, który w 2018 r. na ochronę zdrowia przeznaczył o 9,2 proc. większą kwotę niż w 2017 r., bo 10,479 mld zł i budżety jednostek samorządu terytorialnego, które na ten cel wydatkowały łącznie 3,840 mld zł (o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem).

Jak podkreśla GUS, na każdym szczeblu jednostek samorządu dostrzec można wzrost wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia, porównując je do zeszłego roku.

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2017 r.

Jak wyjaśnia GUS, system rachunków zdrowia jest międzynarodowym narzędziem analizy wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny i zapewniający porównywalność pomiędzy krajami. Narodowe Rachunki Zdrowia (NRZ) umożliwiają systematyczny opis przepływów finansowych związanych z konsumpcją towarów i usług w zakresie opieki zdrowotnej. Ich celem jest opisanie systemu ochrony zdrowia z perspektywy wydatków.

Zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia za 2017 r., wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 130,1 mld zł i były wyższe niż w 2016 r. o około 8,4 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,54 proc. PKB, podczas gdy w 2016 r. ich udział wyniósł również 6,54 proc. Struktura wydatków w ujęciu funkcjonalnym nie zmieniła się istotnie. Największą ich część stanowiły wydatki na usługi lecznicze (58,3 proc.).

Wydatki publiczne (budżet państwa, budżety samorządów, obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne) stanowiły 70 proc., z kolei wydatki prywatne – 30 proc. W kategorii wydatków prywatnych dominują bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, które stanowią blisko 23 proc. wydatków ogółem na ochronę zdrowia.

Ponad 58 proc. ogólnych wydatków na zdrowie było przeznaczane na usługi lecznicze; 30,6 proc. - leczenie szpitalne, a 27,1 proc. całości środków - opieka ambulatoryjna. Z kolei wydatki na artykuły medyczne (m.in leki) to 22,7 proc.  oraz nakłady na długoterminową opiekę zdrowotną – 6 proc.

Dane GUS pokazały, że najmniej wydaliśmy na usługi rehabilitacyjne - 4,8 proc., profilaktykę i zdrowie publiczne – 2,3 proc. oraz zarządzanie i administrację finansowaniem ochrony zdrowia – 1,8 proc. całości nakładów.

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz