Kadry medyczne starzeją się - wskazuje GUS

03 Kwietnia 2020, 13:40 lekarze szpital

W 2018 r. liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych wzrosła-wynika z danych GUS za 2018 r. Jednocześnie GUS podkreśla, że kadra medyczna starzeje się i blisko jedna czwarta lekarzy ma powyżej 65 lat.

W raporcie "Zdrowie i ochrona zdrowia 2018" GUS zwraca uwagę, że zasoby kadrowe są ważnym elementem stanowiącym o skuteczności funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej, a efektywność systemu ochrony zdrowia i jakość realizowanych świadczeń medycznych uzależnione są w głównej mierze od wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników służby zdrowia.

- Istotna jest zarówno liczba osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, liczba osób faktycznie pracujących z pacjentem, jak i poziom wykształcenia zasobów kadrowych w ochronie zdrowia - czytamy.

Według danych GUS, w 2018 r. wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.

Największy przyrost w 2018 r, zarejestrowano w grupie lekarzy dentystów (wzrost o 2,4 proc.), lekarzy (wzrost o 2,1 proc.) oraz diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2 proc.).

Z danych pozyskanych ze statystyk resortowych wynika, że bezpośrednio z pacjentem (pracujący w podmiotach leczniczych, aptekach, domach pomocy społecznej, żłobkach i klubach dziecięcych – liczeni raz, według głównego miejsca pracy) w 2018 r. pracowało 89,5 tys. lekarzy (niecały 1 proc. mniej niż w ub. roku), lekarzy dentystów – 13 tys. (3  proc. mniej), farmaceutów – 28 tys. (2  proc. mniej), pielęgniarek – 193 tys. (0,4  proc. mniej), położnych – 22,8 tys. (0,6  proc. więcej), fizjoterapeutów – 27,7 tys. (prawie 5 proc. więcej) i diagnostów laboratoryjnych – 11,6 tys., czyli o 0,5  proc. więcej.

Coraz starsze kadry medyczne

Jak zauważa GUS, obserwowany przyspieszony proces starzenia się społeczeństwa dotyczy także zasobów kadrowych w systemie opieki zdrowotnej.

- W 2018 r. utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. Podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wieku – 65 lat i więcej - informuje GUS. Udział lekarzy w tej grupie, wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, osiągnął w przypadku lekarzy 23,9 proc. i lekarzy dentystów 22,3 proc..

Utrzymała się również tendencja wzrostowa liczby pielęgniarek w najstarszej grupie wieku. Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 13 proc. wszystkich posiadających prawo wykonywania tego zawodu. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55-64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 4 tys.

Podobne tendencje wystąpiły w strukturze wieku położnych. Największą grupę stanowiły położne w wieku 45-54 lata – ponad 11 tys. osób. Natomiast najmniej liczna była grupa położnych w wieku 65 lat i więcej – około 4 tys. tj. o 686 osób więcej niż przed rokiem.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz