Choroby zakaźne wśród dziedzin priorytetowych? Jest projekt MZ

06 Kwietnia 2020, 13:54 Lekarze

Uznanie za dziedziny priorytetowe: chorób zakaźnych, chirurgi dziecięcej oraz medycyny paliatywnej - przewiduje projekt rozporządzenia MZ, który trafił w poniedziałek do konsultacji. MZ proponuje też, aby przestała być taką dziedziną ortodoncja.

Projekt rozporządzenia określa nowy katalog priorytetowych dziedzin medycyny. W tych dziedzinach lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury otrzymują wyższe wynagrodzenie.

W myśl projektu za dziedziny priorytetowe uznaje się chirurgię dziecięcą, choroby zakaźne i medycynę paliatywną, natomiast dziedziną priorytetową przestaje być ortodoncja.

Szczególnie istotne, w obliczu epidemii koronawirusa, wydaje się być włączenie do katalogu priorytetowych dziedzin - chorób zakaźnych. Jak informuje MZ, obecnie w trakcie szkolenia specjalizacji w chorobach zakaźnych jest 124 medyków. 

Obecnie, według rejestru Naczelnej Izby Lekarskiej i zestawienia liczbowego lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji, liczba wszystkich specjalistów chorób zakaźnych wykonujących zawód to 1122, w tym 1006 specjalistów i 116 lekarzy posiadających I stopień specjalizacji. 

Jak wskazuje MZ w uzasadnieniu, problemem jest średni wiek specjalistów, przekraczający 60 lat.

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych zwracał uwagę na zmniejszającą się liczbę chętnych na szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w tej dziedzinie medycyny. W niektórych województwach od lat nie było chętnych. Według MZ, mała liczba osób rozpoczynających specjalizację nie zastąpi naturalnego ubytku kadry. Brak zainteresowania szkoleniem specjalizacyjnym w tej dziedzinie jest spowodowany faktem, iż specjalizacja ta jest uznawana za mało atrakcyjną finansowo, bowiem lekarze mogą znaleźć zatrudnienie wyłącznie w publicznej służbie zdrowia, gdzie wynagrodzenia  są relatywnie niższe niż w podmiotach prywatnych.

"Istotny brak lekarzy specjalistów w tej dziedzinie uwidoczniła obecna sytuacja epidemii wywołana rozprzestrzeniającym się COVID-19. Z wnioskiem o uznanie chorób zakaźnych za dziedzinę priorytetową wystąpił również Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, który podkreślił szczególną rolę lekarzy „zakaźników”, jako "pierwszej linii obrony" w hamowaniu pandemii" - wskazuje MZ.

 

Medycyna paliatywna

Jak tłumaczy MZ, wpisanie medycyny paliatywnej na listę dziedzin priorytetowych wynika z tego, że znaczna część chorób, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej to choroby nowotworowe, a prognozy epidemiologiczne wskazują, że w okresie najbliższych 10 lat liczba pacjentów onkologicznych zwiększy się o 28 proc., a co za tym idzie zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej znacznie wzrośnie.  Nie bez znaczenia jest też fakt starzenia się społeczeństwa, a w opiece paliatywnej ponad 60 proc. stanowią pacjenci po 60 r. życia. Przewiduje się, że coraz większa grupa pacjentów z chorobami innymi niż nowotworowe będzie również wymagała opieki paliatywnej.

Zgodnie z szacunkami konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu świadczeń opieki paliatywnej, konieczny jest ponad 100 proc. wzrost liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej (z 539 lekarzy specjalistów do 1150). Średnio w danym roku Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie medycyny paliatywnej zdaje jedynie ok. 30-40 lekarzy.

 

Chirurgia dziecięca

Także w dziedzinie chirurgii dziecięcej - zgodnie ze sprawozdaniem Konsultanta krajowego w tej dziedzinie - postępuje zjawisko starzenia się kadry specjalistów. Zainteresowanie szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgii dziecięcej jest bardzo małe, podczas gdy ponad połowa specjalistów w tej dziedzinie jest w wieku powyżej 50 lat. Średnio w danym roku Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii dziecięcej zdaje jedynie ok. 20 lekarzy.

 

Lista priorytetowych dziedzin 

W projekcie wskazano w sumie 22 priorytetowe dziedziny, czyli: 

§ 1. Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia dziecięca;

3) chirurgia ogólna;

4) chirurgia onkologiczna;

5) choroby wewnętrzne;

6) choroby zakaźne;

7) geriatria;

8) hematologia;

9) kardiologia dziecięca;

10) medycyna paliatywna;

11) medycyna ratunkowa;

12) medycyna rodzinna;

13) neonatologia;

14) neurologia dziecięca;

15) onkologia i hematologia dziecięca;

16) onkologia kliniczna;

17) patomorfologia;

18) pediatria;

19) psychiatria;

20) psychiatria dzieci i młodzieży;

21) radioterapia onkologiczna;

22) stomatologia dziecięca.

 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz