Zmiana ws. dodatku specjalnego dla pracowników sanepidu

06 Kwietnia 2020, 15:06 pieniądze kasa

Do konsultacji trafił w poniedziałek projekt  noweli rozporządzenia MZ ws. trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku

Jak wyjaśnia MZ, celem projektowanych regulacji jest dostosowanie przepisów dotyczących przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia do przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322 i 374).

W nowelizacji ustawy zmieniono przepisy określające organy właściwe do powoływania inspektorów sanitarnych i ich zastępców. Od 15 marca 2020 r. organem właściwym do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i ich zastępców stał się Główny Inspektor Sanitarny, natomiast organem właściwym do powoływania państwowych powiatowych inspektów sanitarnych i ich zastępców – państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Niezbędne jest więc dostosowanie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania dodatku specjalnego do nowego brzmienia przepisów ustawowych.

Projektowane zmiany określają organ uprawniony do przyznawania dodatku specjalnego państwowym inspektorom sanitarnym i ich zastępcom w sposób spójny z przepisami ustawowymi określającymi organ powołujący, tj.:

1)     państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego dodatek specjalny przyznawać będzie Główny Inspektor Sanitarny;

2)     państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dodatek specjalny przyznawać będzie państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Organ przyznający dodatek specjalny państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego pozostaje bez zmian i jest nim nadal Główny Inspektor Sanitarny.

Nie ulegają zmianie również przepisy dotyczące przyznawania dodatku specjalnego pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych, który będzie przyznawany przez właściwych państwowych inspektorów sanitarnych.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz