Zmiany w ocenie inwestycji w ochronie zdrowia - projekty do konsultacji

07 Kwietnia 2020, 15:24 komputer informatyzacja

Do konsultacji zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń MZ związane z oceną inwestycji w ochronie zdrowia.

 Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany dotyczą odstąpienia od oceny kryterialnej poszczególnych dziedzin, których dotyczy dana inwestycja oraz elektronizacji procesu oceny celowości inwestycji w systemie IOWISZ. To z kolei wpływa na treść formularza, instrukcję oraz sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego uzyskanego w procesie oceny inwestycji.

Jednocześnie kryteria oceny ujęte w formularzu pozostają niezmienione, ale MZ uznało, że potrzeba ich doprecyzowania.

"Proponowane zmiany usprawniają proces opiniowania (w szczególności poprzez jego elektronizację) i umożliwią bardziej integralną ocenę inwestycji, co wpłynie na wzrost jakości wydawanych opinii i trafne definiowanie inwestycji pożądanych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, tj. przede wszystkim zgodnych z mapami potrzeb zdrowotnych oraz Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej" - wyjaśnia MZ.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz