Koronawirus: w ciągu ostatniej doby kary od sanepidu w wysokości 400 tys. zł

07 Kwietnia 2020, 16:25 pandemia epidemia koronawirus wirus maska

Tylko w ciągu ostatniej doby Państwowa Inspekcja Sanitarna założyła kary pieniężne o łącznej wysokości prawie 400 tys. za złamanie przepisów dotyczących zapobieganiu chorobom zakaźnym -  poinformował Politykę Zdrowotną rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. W sumie od 1 kwietnia łączna kwota kar przekroczyła już 1 mln zł.

Jak wyjaśnił, podstawą prawną jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jest to szczególna ustawa, której celem jest ochrona zdrowia publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia w związku z COVID-19.

Jak podkreśla rzecznik GIS, mimo, że przepisy te obowiązują niespełna tydzień (od 1 kwietnia br.), łączna kwota kar przekroczyła już 1 mln zł.

Dodatkową podstawą do wymierzania kar pieniężnych są  znowelizowane przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 48a).

Kary wymierzane są w drodze decyzji administracyjnej, najczęściej na podstawie informacji przekazywanych przez Policję lub w wyniku ustaleń właściwego inspektora sanitarnego. Inspektorzy  sanitarni każdy przypadek nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów i naruszenia przepisów o zapobieganiu chorobom zakaźnym.

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakładają na państwowego powiatowego inspektora sanitarnego obowiązek nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Administracyjna kara pieniężna może być nałożona w wysokości do 30 000 złotych. Przepisy ww. ustaw nie regulują odrębnie przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej. Zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które określają przesłanki wysokości administracyjnej kary pieniężnej (art. 189d)   

W skrajnych sytuacjach złożono wnioski do prokuratury o możliwości popełniania przestępstwa z art.  z art. 165 Kodeksu Karnego.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz