Hemodiafiltracja z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych?

08 Kwietnia 2020, 11:54 Ministerstwo Zdrowia

Możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach świadczenia hemodializa, hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru oraz hemodiafiltracja (HDF) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w czasie stanu zagrożenie epidemicznego lub stanu epidemii - przewiduje projekt noweli rozporządzenia MZ.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, mając na względzie trwający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, konieczne jest wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń.

"Proponuje się wprowadzenie możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach świadczenia hemodializa, hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru oraz hemodiafiltracja (HDF) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, jeżeli ten sposób udzielania świadczenia nie zagraża życiu lub pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta i przy zagwarantowaniu obecności przy pacjencie osoby wykonująca zawód medyczny uprawnionej do wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Proponowane rozwiązanie będzie mogło być zastosowane jedynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii" - wskazało MZ.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz