MZ wymieni akceleratory w szpitalach onkologicznych

08 Kwietnia 2020, 13:10 SZPITAL

Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów w zakładach radioterapii dla pacjentów onkologicznych.

"Niezależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, Minister Zdrowia nie ustaje w wysiłkach na rzecz realizacji projektów, mających docelowo ograniczyć wskaźniki umieralności na choroby nowotworowe w Polsce w tym zainicjowanej w roku 2019 a przyjętej 4 lutego 2020 r. przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO), wyznaczającej kierunki zmian w onkologii na najbliższe 10 lat"  - podkreśla MZ.

NSO zakłada w latach 2020-2030 m.in. sfinansowanie inwestycji w uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do kształcenia, diagnostyki i leczenia nowotworów, celem zagwarantowania wykrywania większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na nowotwory.

Jednym z elementów tych działań jest doposażenie w nowoczesne akceleratory zakładów radioterapii, w których prowadzone jest leczenie pacjentów onkologicznych.

Minister Zdrowia ogłosił 3 kwietnia konkurs na wybór realizatorów zadania NSO pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach.

MZ zwraca uwage, żę mając na uwadze trudną sytuację szpitali będącej konsekwencją aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z walką z wirusem COVID-19, Minister Zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu w stosunku do ubiegłego roku, poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów do radioterapii, z 7 mln zł do 8 mln zł na jeden aparat. Po raz pierwszy w tym roku nie będzie wymagany również finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu.

Wkrótce cyfrowe mammografy

Ministerstwo zapowiada, że w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu na zakup nowoczesnych mammografów cyfrowych.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur diagnostyki profilaktycznej w onkologii. "Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla kobiet jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej w Polsce. Poprawa w zakresie zwiększenia liczby nowoczesnych systemów mammograficznych przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby, a przede wszystkim do lepszego określenia stopnia jej zaawansowania i kontroli leczenia. Docelowo w ramach NSO w ramach  poprawy jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych, planowane jest wprowadzenie do końca 2023 r. obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Wskazane działania służą podniesieniu skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów piersi" - przekonuje MZ.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz