Pierwsza linia frontu - jakie zarobki?

08 Kwietnia 2020, 16:47 koronawirus wirus kwarantanna epidemia pandemia maska ochrona sanepid

We wtorek (7. kwietnia) obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. W tym szczególnym momencie cała Polska dziękowała pracownikom ochrony zdrowia "z pierwszej linii frontu" walki z koronawirusem za pracę, zaangażowanie i poświęcenie w opiekę nad pacjentami - nie tylko tymi z Covid-19. Za licznymi laurkami i echem braw nie idzie jednak żadne szczególne wsparcie finansowe.

Do tej pory "pierwsza linia frontu"kojarzyła nam się szczególnie ze służbą wojskową. Dziś cały świat skupia swoje wysiłki na walce z innym wrogiem. Niewidoczny przeciwnik atakuje bez względu na narodowość, wyznania czy statut. Jego ofiarą padło już ponad 83 tys. osób.

Dziś Ci, z pierwszej linii frontu, umundurowani są w sprzęt ochrony osobistej a ich bronią są; nauka, leki i aparatura medyczna. Jednym Bonaparte mówił jak zwyciężać mają, drugim Hipokrates jak służyć. Jedni, za służbę w specjalnych warunkach mogą liczyć na specjalne wsparcie, drugim... brakuje kombinezonów i masek.

Ile zarabiają pracownicy ochrony zdrowia w 2020 r?

Pensja minimalna od 1 stycznia 2020 r. wynosi w Polsce 2600 zł. W porównaniu do 2019 r. to wzrost o 350 zł. Wyrównanie do poniższych kwot płacy pracowników, którzy zarabiali/zarabiają najmniej, ma następować stopniowo, do dnia 31 grudnia 2021. W przypadku pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wynagrodzenie podwyższa się co najmniej o 20 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Minimalne wynagrodzenie dla poszczególnych grup zawodowych ochrony zdrowia, wynosi:

Lekarze:

 • Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny może liczyć na 5334 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej,
 • dziedzinie medycyny – 4914 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – 4410   miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – 3066   miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz inni pracownicy ochrony zdrowia:

 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny lub inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - 4410 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony, albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – 3066 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia – 2688 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10 – 2600 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Pielęgniarki i położne

 • Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 4410 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa – 3066 zł  miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • Pielęgniarka albo położna, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 2688 zł  miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Docelowa wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych powinna zostać osiągnięta do dnia 31 grudnia 2021 r.


Ratownicy medyczni

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę ratownika medycznego wynosi 2600 zł brutto bądź 17 zł/h brutto.

Docelowa wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla ratowników medycznych powinna zostać osiągnięta do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ile zarabia zawodowy żołnierz w Polsce?

Minimalne, miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego wynosi od 3650 zł brutto (w przypadku szeregowego) do 16 160 zł brutto (w przypadku generała).

Ponadto żołnierz ma prawo do zakwaterowania w miejscowości, gdzie pełni służbę. Jeśli Wojsko Polskie nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego lokalu, żołnierz ma podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

Żołnierzom, prócz dodatku za długoletnią służbę czy dodatków motywacyjnych, przysługują także dodatki specjalne w ramach "rekompensaty za pracę w wyjątkowych warunkach lub wypełniania szczególnie wymagających obowiązków." Otrzymać go można m.in. za; pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniem oraz ratowniczych, oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych.

 W przypadku misji pokojowych, żołnierze mogą liczyć na wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie. Np. w przypadku misji w Afganistanie lekarzom oferowano 10 tys. zł miesięcznie. Anestezjologom, chirurgom czy ortopedom oferowano przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 20 tys. zł.


Brawa dla Was - przedwczesna salwa honorowa?

Obie funkcje to praca z powołania - to nie podlega wątpliwości. Pełnienie obowiązków medyka, czy żołnierza wymaga wielu szkoleń, wyrzeczeń i podporządkowania całego swojego życia pod pełnione funkcje. Reprezentanci obu zawodów też powinni zdawać sobie sprawę ze związanego ze swoją funkcją ryzyka zawodowego. 

Kiedy jednak dochodzi do sytuacji kryzysowej - żołnierzom ustawowo przysługuje finansowa gratyfikacja z tytułu trudnych (ryzykownych) warunków pracy. Jednocześnie kiedy na świecie panuje globalna pandemia, a na pierwszy front wystawiany jest personel medyczny mogą oni liczyć na oficjalne podziękowania i brawa. Na dodatkowe wynagrodzenie jednak w ocenie Sejmu nie zasługują. Posłowie odrzucają poprawkę przewidującą wzrost wynagrodzeń dla pracowników pracujących z pacjentami z Covid-19. Poprawki nie poparło też ministerstwo, stwierdzając że szpitale zajmujące się pacjentami z Covid-19 otrzymały dodatkowe środki, z których dowolnie mogą z nich dodatkowo wynagradzać pracowników.

Warto podkreślić, że 23,9 proc. wszystkich lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu w Polsce jest już w wieku emerytalnym, co oznacza, że są w szczególnej grupie ryzyka, a wielu pracujących poza szpitalami zakaźnymi i jednoimiennymi, nie może liczyć nawet na podstawowe środki ochrony osobistej. Część z nich ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie, w celu izolacji od rodziny i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Tych dodatków by nie było gdyby jednak nie wsparcie lokalnej społeczności.

Na wsparcie czekają także pracownicy fizjoterapii, którzy oficjalnie zmuszeni zostali do zamknięcia swoich gabinetów i odwołania wizyt. 

JK

Dane: Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Wojsko Polskie

GIS: 461 zakażonych osób z personelu medycznego

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz