Koronawirus: Środki do dezynfekcji - GIS radzi, które wybierać

10 Kwietnia 2020, 12:49 wirus koronawirus covid

- Stosowanie produktu o wątpliwej skuteczności wirusobójczej do dezynfekcji w obecnej sytuacji stwarza niedopuszczalne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa - ostrzega Główny Inspektor Sanitarny. W związku z pojawiającymi się zapytaniami o skuteczność produktów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz pojawianiem się na rynku nowych produktów przeznaczonych do dezynfekcji, GIS wydał specjalną informację.

Jak podkreśla GIS, na rynku polskim, a także w całej Unii Europejskiej, do zwalczania organizmów szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt (w tym wirusów), wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko takie produkty, na które wydane jest odpowiednie pozwolenie.

Do dezynfekcji dłoni mogą być stosowane produkty lecznicze do dezynfekcji skóry ale  takżeniektóre produkty, które są zarejestrowane jako produkty biobójcze.

Produkty biobójcze 

Spis takich produktów, zgodnie z ust. o produktach biobójczych, znajduje się w Wykazie Produktów Biobójczych, który obejmuje m.in. produkty do dezynfekcji. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze, a wpisów dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jak wskazuje GIS, mając na uwadze powyższy wykaz oraz zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012, produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji należą do grupy produktowej kategorii 1, w obrębie której do dezynfekcji skóry lub skóry głowy należą produkty zawarte tylko w grupie 1.

Pozostałe grupy w tej kategorii, to np. grupa 2 - obejmuje produkty stosowane m.in. do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia nie mających kontaktu z żywnością, a np. grupa 4 - obejmuje produkty przeznaczone m.in. do dezynfekcji urządzeń w dziedzinie żywności.

GIS przypomina, że produkty biobójcze powinny być odpowiednio oznakowane i oprócz nazwy produktu powinna być na opakowaniu informacja zawierająca m.in. numer pozwolenia na obrót, zakres stosowania oraz zalecenia dotyczące stosowania i dawek, tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia, oraz dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny (imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy, adres siedziby oraz numer telefonu).

Produkty lecznicze do dezynfekcji skóry

GIS przypomina, że na rynku dostępne są również produkty do dezynfekcji skóry, które jako produkty lecznicze (leki) dostępne są tylko w aptekach.

Podstawą regularne mycie rąk

"Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem to podstawowa i skuteczna metoda zabezpieczająca przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2" - wskazał GIS.

Źródło: GIS

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz