Obowiązek zakrywania ust i nosa - projekt doprecyzowujący do konsultacji

14 Kwietnia 2020, 14:16 koronawirus maska maseczka epidemia kwarantanna koronawirus

Projekt rozporządzenia dot. obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych od 16 kwietnia trafił we wtorek do konsultacji roboczych. Maseczkę będziemy nosić m.in. w sklepach, na drodze, w komunikacji publicznej, w parkach, ale też na terenach leśnych.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

"Przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust oraz nosa w miejscach publicznych wchodzą w życie od czwartku. W związku z wątpliwościami przygotowaliśmy propozycje zmian. Zapraszam do zgłaszania uwag do projektu zamieszczonego na stronach @MZ GOV PL" - napisał na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak przewiduje projekt, "od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:

1)     w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby  niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)     w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

3)     na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

4)     na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

 

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1)     poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

2)     dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

3. W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług  lub  wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.”.

Uwagi można przesyłać do MZ do środy 15 kwietnia do godz. 10:00.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz