Samorząd lekarski: brakuje wytycznych o zlecaniu testów na SARS-Cov-2

14 Kwietnia 2020, 14:58 lekarz pacjent recepta wizyta

O jasne wytyczne określające, który lekarz, komu i w jakich warunkach może wystawić zlecenie na wykonanie testu na koronawirusa - zwrócił się Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej do Głównego Inspektora Sanitarnego. Według samorządu lekarskiego, prawo do zlecenia wykonania testu powinno przysługiwać każdemu lekarzowi, bez względu na miejsce czy formę jego zatrudnienia. Jednocześnie NRL apeluje do lekarzy o wystawianie zleceń na testy w każdym przypadku uzasadnionym względami medycznymi.

Jak podkreśla samorząd lekarski, w nawiązaniu do wypowiedzi Ministra zdrowia, że lekarze nie wykorzystują dostępnej puli testów  oraz wobec braku odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na apel Prezydium NRL o opracowanie i rozpowszechnienie jednoznacznych wytycznych określających, który lekarz, komu i w jakich warunkach może wystawić zlecenie na wykonanie testu, Prezes Rady Andrzej Matyja zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o przygotowanie takich wytycznych.

W ocenie samorządu lekarskiego uprawnienie do zlecenia wykonania testu na obecność koronawirusa, finansowanego ze środków publicznych, powinno przysługiwać każdemu lekarzowi, bez względu na miejsce czy formę jego zatrudnienia. Jak przekonuje NRL, lekarz taki powinien mieć możliwość zlecenia testu zarówno swoim pacjentom, sobie samemu, jak i personelowi medycznemu zatrudnionemu w tej samej placówce medycznej w przypadku wystąpienia określonych wskazań medycznych.

Chodzi o zlecanie testów: 

- w przypadku wystąpienia u osoby, która przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19, co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego, bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny: gorączka, kaszel, duszność'

- w przypadku wystąpienia ww. objawów u osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 lub u osoby, która w tym okresie zamieszkiwała z taką osobą;

- osobie hospitalizowanej z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny;

- czynnym zawodowo przedstawicielom zawodów medycznych, mogącym mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Apel do medyków

Jednocześnie Prezydium NRL zaapelowało "do Koleżanek i Kolegów lekarzy o zlecanie testów na obecność koronawirusa w każdym medycznie uzasadnionym przypadku".

"Zwiększająca się liczba dostępnych w kraju testów sprawia, że możliwości diagnostyczne w zakresie walki z koronawirusem poprawiają się i powinny być w pełni wykorzystywane. Pomimo, że regulacje rozszerzające możliwości wykonywania testów wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 4 kwietnia nie są precyzyjne, a nasze pytania do Narodowego Funduszu Zdrowia zawarte w apelu z 10 kwietnia pozostały jak na razie bez odpowiedzi, liczba wykonywanych testów, w szczególności personelowi medycznemu, musi stale się zwiększać. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo sobie aby móc dalej nieść pomoc naszym pacjentom" - czytamy w apelu.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz