Badania nad przeciwciałami na koronawirusa SARS-CoV-2, czyli "co wiemy o Covid-19"?

16 Kwietnia 2020, 11:38 krew krwiodawstwo badania hemofilia

Badania nad odpornością na SARS-CoV-2 znajdują się w początkowej fazie i nadal budzą wątpliwości naukowców. Tymczasem wytworzenie przeciwciał w naszych organizmach umożliwiłoby bezpieczny powrót do społecznej aktywności, którą znamy sprzed czasu pandemii.   

W Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech  obecnie toczy się dyskusja, nt. stworzenia pewnego rodzaju "paszportu" dla obywateli. Paszport uprawniałby obywateli do swobodnego przemieszczania się czy pracy. Jego otrzymanie zależne by było, od ilości przeciwciał w organizmie. Idea wydaje się być bardzo zbliżona do pierwotnego zamysłu rządu Wielkiej Brytanii. Wciąż jednak kraje zbierają dane, czy takie rozwiązanie może zadziałać i czy tak będzie wyglądała nowa, światowa rzeczywistość. 

Koronawirus: szpital MSWiA poda chorym osocze ozdrowieńców

Serokonwersja to stan, kiedy we krwi danej osoby pojawią się przeciwciała przeciwko konkretnemu antygenowi. Przeciwciała są odpowiedzią układu odpornościowego naszego organizmu. Przeciwciała wytwarzane przez limfocyty, "specjalizują się" w walce przeciwko konkretnemu patogenowi. Rozpoznają go, a następnie łączą się z nim i unieszkodliwiają. Przeciwciała  pojawiają się po kontakcie z wybranym antygenem, np. przy zakażeniu lub po szczepieniu.

Na całym świecie trwa już kilka badań w celu przetestowania przeciwciał, które mogą pomóc w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. M.in. Solidarity II zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), które posłuży zgromadzeniu i analizie danych dot. przeciwciał na Covid-19 z kilku regionów świata. Również w ubiegłym tygodniu rządowa agencja ds. leków i żywności w Stanach Zjednoczonych(Food and Drug Administration) zatwierdziła ogólnokrajowy program badań serologicznych. Wyniki wskażą faktyczny obraz rozpowszechniania się wirusa oraz przeciwciał w kraju.

W przeciwieństwie do testów diagnostycznych , które służą do potwierdzenia obecności wirusa, testy przeciwciał  pomagają ustalić, czy ktoś został wcześniej zainfekowany - nawet jeśli osoba ta nigdy nie wykazywała objawów. Powszechne stosowanie takich testów może dać naukowcom lepszy wgląd w to, jak śmiertelny jest wirus i jak rozprzestrzenia się on w całej populacji.

Przeciwciała w praktyce

W przypadku niektórych patogenów, takich jak wirus  ospy  wietrznej, infekcja nadaje prawie uniwersalny, długotrwały opór organizmu przeciw chorobie. Z drugiej strony, zakażenie tężcem nie daje żadnej ochrony ludzi, a nawet osoby zaszczepione wymagają regularnych iniekcji szczepionki wspomagającej ochronę. Na krańcu tego spektrum plasuje się wirus HIV. Osoby zakażone HIV często mają duże ilości przeciwciał, które jednak nie działają osłonowo.

Na tak wczesnym etapie zrozumienia nowego koronawirusa nie jest jasne, gdzie COVID-19 wypada na spektrum odporności.
 
Badania nad SARS (SARS-CoV), który dzieli znaczną część swojego materiału genetycznego z SARS-CoV-2 - są bardziej obiecujące. Testy przeciwciał wykazują, że SARS-CoV osiągają wartości szczytowe po około czterech miesiącach i zapewniają ochronę przez około dwa do trzech lat . 
 
Jednak nawet jeśli przeciwciała wytwarzane są przez nasz organizm, nie jest jeszcze pewne, czy zapobiegną przyszłej infekcji. 

Wyniki kilku badań nad wirusem wykonanych w warunkach laboratoryjnych sugerują, że zakażenie SARS-CoV-2 wyzwala produkcję przeciwciał neutralizujących. Badania wykonane na zwierzętach wskazują takie przeciwciała zapobiegają ponownemu zakażeniu, przynajmniej na okres kilku tygodni. 

Jedno z badań wykonane na małej grupie kontrolnej, nie wykazało korelacji między ładunkiem wirusa a obecnością przeciwciał, co skłoniło autorów do zakwestionowania faktycznej roli przeciwciał koronawirusa u ludzi. 

Ponadto niektóre z badań nad  SARS-CoV  SARS-CoV-2 wskazują na "patologiczną konsekwencję odpowiedzi przeciwciał swoistych dla wirusa". Wyniki tych badań wskazują na to, że przeciwciała koronawirusa mogą wywoływać szkodliwą odpowiedź immunologiczną po ponownym zakażeniu tymi patogenami lub zakażeniu krzyżowym innymi koronawirusami.

źródło: 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz