Czy COVID może powodować udar mózgu?

16 Kwietnia 2020, 10:13 mózg

Zakażenie SARS-CoV-2 wywołuje objawy neurologiczne, które często pojawiają się już w pierwszych dniach trwania choroby. Zauważono w grupie wirusów SARS i MERS.

Uszkodzenie nerwów

Wirus SARS został zidentyfikowany w płynie mózgowo-rdzeniowym w 2002/2003 roku, a jego obecność w mózgu stwierdzono w czasie sekcji zwłok. Chociaż nie wykryto obecności wirusów w układzie nerwowym pacjentów chorujących na SARS-CoV-2, to chińscy lekarze zaobserwowali przekrwienie mózgu i uszkodzenie nerwów podczas sekcji zwłok pacjentów zakażonych wirusem.

W niedawno wydanej publikacji naukowcy ocenili dokumentację medyczną 214 pacjentów, którzy byli leczeni w 3 klinikach w Wuhan na początku epidemii COVID-19. Średni wiek pacjentów wynosił 52,7 lat. Większość była hospitalizowana ze zwykłymi objawami ciężkiej infekcji dróg oddechowych, ale aż u co trzeciego pacjenta (78 pacjentów) lekarze zauważyli również objawy neurologiczne. 

Jakie objawy?

U 53 pacjentów (24,8 proc.) były to objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zawroty głowy (36 pacjentów, 16,8 proc.) lub ból głowy (28 pacjentów, 13,1 proc.). Wystąpiły również objawy obwodowego układu nerwowego, głównie zaburzenia smaku (12 pacjentów, 5,6 proc.) i zaburzenia węchu (11 pacjentów; 5,1 proc.). 6 pacjentów (2,8 proc.) doznało udaru mózgu, a 23 pacjentów (10,7 proc.) miało objawy uszkodzenia mięśni (ból mięśni lub wzrost kinazy kreatynowej w surowicy do ponad 200 U/l).

Pacjenci neurologiczni w grupie ryzyka

Objawy neurologiczne pojawiły się już w pierwszych dwóch dniach choroby. Część pacjentów została pierwotnie zaklasyfikowana jako pacjenci neurologiczni i dopiero wyniki późniejszych badań np. tomografii komputerowej płuc, skierowały podejrzenie na zakażenie koronawirusem. Neurolodzy powinni brać pod uwagę zakażenie COVID w przypadku pacjentów neurologicznych, również tych z udarem. Na razie nie wiadomo w jaki sposób wirus oddziałuje na układ nerwowy. Prawdopodobnie dostaje się on do układu nerwowego poprzez nerwy węchowe, co wyjaśniałoby częste występowanie zaburzeń zapachu i smaku.

Źródło: JAMA Neurology

Magda Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz