Samorząd lekarski: Kto może zlecić test?

17 Kwietnia 2020, 15:58 lekarz pacjent recepta wizyta

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się ponownie w piątek do Głównego Inspektora Sanitarnego o jednoznaczne określenie, który lekarz może wystawić zlecenie na wykonanie testu na obecność koronawirusa i na podstawie jakich kryteriów klinicznych lub epidemiologicznych powinien to zrobić.

Prezes NRL podkreślił, że lekarze powinni mieć możliwość zlecenia testu sobie oraz innemu personelowi medycznemu nawet bez wystąpienia objawów zakażenia czy udokumentowanego kontaktu z osobą zakażoną. "Ze względu na dużą liczbę zakażeń w kraju oraz bezobjawowego przebiegu infekcji u ok. 80  proc. zakażonych, wykonywanie testów członkom personelu medycznego powinno być działaniem rutynowym i cyklicznym, a przez to skutecznie zapobiegającym rozszerzaniu się zakażeń. Przy niskich zasobach kadrowych jest to konieczne, aby nie ograniczać dostępności leczenia pacjentom innych schorzeń" - wskazał prezes Rady.

Brakuje jednoznacznych wskazań, kto i kiedy może zlecać testy

Ponadto zażądał jednoznacznego określenia, że zlecenie może wystawić każdy wykonujący zawód lekarz bez względu na miejsce i formę zatrudnienia oraz wskazania, w jakiej sytuacji jest to uzasadnione.

Jak ocenia Prezes NRL przyczyna niewykorzystania dostępnej od niedawana zwiększonej liczby testów leży w braku właściwej komunikacji organów państwa odpowiedzialnych za prowadzenie walki z epidemią ze środowiskiem lekarskim.

Według Prezesa NRL odpowiedzi na pytania jak walczyć z epidemią lekarze powinni otrzymać od władz publicznych.

Ponadto poruszył kwestię lekarzy, którzy chcą korzystać z możliwości wykonania testów, ale napotykają przy tym na prozaiczne problemy dot. m.in. sposobu pozyskania wymazówek, możliwych miejsc dokonania pobrania oraz przekazania próbek do laboratorium.

"Wszystkie te trudności czy wątpliwości powinny zostać wyjaśnione przez właściwe władze publiczne, a wyjaśnienia przekazane lekarzom, aby mogli skutecznie zajmować się pacjentami" - podkreśla A. Matyja.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz