Koronawirus: stomatologia poza sferą regulacji kryzysowych?

20 Kwietnia 2020, 13:46 Stomatologia

Pozostawienie stomatologii, czyli segmentu świadczeń tak ważnego dla kondycji pacjentów, poza sferą regulacji kryzysowych, odbije się na zdrowiu pacjentów - wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w apelu do ministra zdrowia o niezwłoczne przedstaiwenie propozycji zasad udzielania świadczeń na okres do końca 2020 r. 

NRL wyjaśniła, że konieczność zwrócenia się z tym apelem powstała ponieważ  Rada nie otrzymała z MZ i NFZ odpowiedzi na kierowane ws. stomatologii pisma, a także do tej pory nie ma zarządzenia Prezesa NFZ nowelizującego zasady udzielania świadczeń, pomimo przedstawienia 7 kwietnia br. do konsultacji projektu tego zarządzenia.

Jak podkreśla Rada, w odróżnieniu od pozostałych rodzajów świadczeń, udzielanie świadczeń stomatologicznych uległo od połowy marca br. radykalnemu ograniczeniu, zarówno pod względem liczby pacjentów, jak i pod względem zakresu udzielanych świadczeń, ograniczonych do absolutnie niezbędnego minimum na mocy Zaleceń MZ.

"Placówki ambulatoryjne nie są w stanie udzielać świadczeń w nadchodzących kilkunastu miesiącach w takiej liczbie jednostek rozliczeniowych, jak to miało miejsce do końca lutego br. W sposób szczególny, z uwagi na konieczność zachowania zdecydowanie podwyższonego reżimu sanitarnego, uwaga ta odnosi się do placówek stomatologicznych" - wskazuje NRL. Jak dodaje, teleporady,  nie są w kontraktach stomatologicznych przedmiotem rozliczeń z NFZ.

NRL zwróciła uwagę, że "wirus SARS-CoV-2 nie „uśpił” ani na moment procesów biologicznych zachodzących w układzie stomatognatycznym, które sprzyjają narastaniu zaległości w leczeniu pacjentów. Jednocześnie, w związku z zapowiadanym stopniowym „odmrażaniem życia gospodarczego” napływają do praktyk stomatologicznych sygnały pacjentów o chęci przynajmniej dokończenia nagle przerwanego leczenia".

Prezydium NRL uważa, że konieczne jest dostosowywania wydanych na okres epidemii Zaleceń MZ do aktualnego stanu zagrożenia zarówno pod kątem wymogów wykonywania procedur stomatologicznych, jak i zakresu udzielanych świadczeń.

Rada zwraca też uwagę że dla dobra pacjentów lekarze dentyści powinni mieć też zapewniony dostęp do testów diagnostycznych w kierunku zakażenia Covid-19”.

"Nie sposób segmentu świadczeń tak ważnego dla kondycji pacjentów pozostawić poza sferą regulacji kryzysowych. Z przyczyn wymienionych powyżej odbiłoby się to w pierwszym rzędzie na zdrowiu pacjentów" - czytamy w apelu.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz