Priorytetowe dziedziny medycyny. Lekarze chcą kolejnych

20 Kwietnia 2020, 15:00 lekarze

Medycyna nuklearna, rehabilitacja medyczna, transfuzjologia kliniczna oraz położnictwo i ginekologia - te dziedziny medycyny powinny zostać dodane do priorytetowych, zaś ortodoncja nie powinna być z nich usuwana - uważa Naczelna Rada Lekarska.

Prezydium NRL w stanowisku dot. projektu rozporządzenia MZ ws. określenia priorytetowych dziedzin medycyny Choroby zakaźne wśród dziedzin priorytetowych? Jest projekt MZ wyraziło zaniepokojenie usunięciem ortodoncji z wykazu priorytetowych dziedzin. "Stan uzębienia jest dziś wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa a zwiększona potrzeba leczenia ortodontycznego nadal istnieje. W związku z tym zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów w tej dziedzinie dalej rośnie i nie powinna być ona wykreślana z wykazu" - podkreśla NRL.

Rada zwróciła uwagę, że w dziedzinach takich jak: medycyna nuklearna, rehabilitacja medyczna oraz transfuzjologia kliniczna rysuje się luka pokoleniowa, której przy dalszym spadku zainteresowania tymi specjalizacjami nie zdoła się zapełnić.

Według NRL, nie zostały również wzięte pod rozwagę inne specjalizacje, w których średnia wieku lekarzy je wykonujących jest wysoka, takie jak m.in. położnictwo i ginekologia, a zarazem potrzeby w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych są duże.

Jak wskazują lekarze, nie można brać pod uwagę tylko specjalizacji związanych z aktualnymi potrzebami społeczeństwa, ale niezbędne są analizy wiekowe lekarzy specjalistów z poszczególnych specjalizacji i zapotrzebowania na nie w przyszłych latach.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz