Farmaceuci objęci krótszym okresem kwarantanny

21 Kwietnia 2020, 9:08 farmaceuta apteka leki recepta

Farmaceuci zostali dopisani do wykazu osób istotnych dla funkcjonowania państwa, a tym samym mogą być objęci krótszym okresem kwarantanny, aby szybciej wracać do pracy. Naczelna Izba Aptekarska otrzymała taką informację od Głównego Inspektora Sanitarnego. 

"(...)odpowiadając na prośbę nadesłaną w piśmie (...) w sprawie skrócenia kwarantanny dla odbywających ją farmaceutów, w celu wcześniejszego powrotu do pracy, uprzejmie informuję, że grupa zawodowa farmaceutów została dopisana do wykazu osób istotnych dla funkcjonowania państwa, w celu wcześniejszego powrotu do pracy (załącznik)" - poinformował Główny Inspektor Sanitarny w piśmie do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Rada opublikowała pismo z GIS we wtorek.

Izba przypomniała też zalecenia GIS dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa z 17 kwietnia br.:

I. Osoby szczególnie ważne w systemie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

  • Pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci.
  • Pracownicy laboratoriów i nadzoru epidemiologicznego PIS.
  • Pracownicy służb mundurowych, w pierwszej kolejności SG, Policja, SOP, PSP.
  • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i przedstawiciele władz centralnych w tym Prezydent, Członkowie Rządu, Parlamentarzyści, centralne organy administracji, wojewodowie.
  • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę infrastruktury krytycznej (IK), w tym kluczowi pracownicy krytycznych obiektów operatorów sieci dystrybucyjnych.
  • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym

II. Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego

  • Dostarczenie jednoznacznej informacji dot. postępowania (oddzielny numer telefonu).
  • Wdrożenie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej.
  • Decyzje o zakończeniu/ skróceniu kwarantanny podejmuje państwowy inspektor sanitarny. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

Źródłó: NIA

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz