Wybory prezydenckie: GIS wydał "stanowisko"

23 Kwietnia 2020, 8:55 Pinkas

Zamiast opinii na temat ustawy z 6 kwietnia umożliwiającej przeprowadzenie w maju wyborów na prezydenta RP w formie korespondencyjnej, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wydał dla senackiej komisji ustawodawczej stanowisko. Nie pojawia się w nim jakakolwiek opinia lub uwaga dotycząca bezpieczeństwa i możliwości przeprowadzenia w maju wyborów w formie korespondencyjnej.

"Aktualnie obowiązują w naszym kraju liczne restrykcje (dotyczące m.in. przekraczania granic, kwarantanny, przemieszczania się funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, działalności placówek handlowych, organizacji widowisk i zgromadzeń ) których celem jest spowolnienie rozwoju epidemii. Obecnie został rozpoczęty proces stopniowego znoszenia restrykcji, zainicjowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. poz. 697)" - przypomniał J. Pinkas w stanowisku przesłanym do przewodniczącego senackiej komisji ustawodawczej.

"W projekcie przedmiotowej ustawy zawarto przepisy wskazujące, że szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji procesu wyborów zostaną uregulowane w aktach wykonawczych do ustawy" - stwierdził GIS, w krótkim stanowisku.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz