100 mln zł dla szpitali jednoimiennych. Na co?

24 Kwietnia 2020, 13:32 diagnostyka biotechnologia laboratorium badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchamia nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 100 mln zł.

Inicjatywa ma formę nie tradycyjnego konkursu, ale dofinansowania przyznawanego na maksymalnie prostych zasadach. Taka forma pomocy jest możliwa dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej.

- Szpitale jednoimienne, pierwsze na linii frontu w walce z  koronawirusem, muszą mieć priorytetowy dostęp nie tylko do sprzętu i personelu, ale również do środków na prowadzenie badań i prac rozwojowych – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

- Dziękując wszystkim pracownikom tych placówek za ich dotychczasowy niezwykły wysiłek, zachęcamy ich do dalszych prac nad rozwiązaniami, które pomogą zahamować, zapobiegać chorobie oraz podnosić skuteczność leczenia - dodaje minister Murdzek.

Szukamy możliwości walki z koronawirusem na różnych frontach – nowa inicjatywa NCBR to właśnie kolejny z nich. Oczekujemy, że przedsięwzięcie umożliwi m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych - mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jak zaznaczył, został przygotowany możliwie najprostszy wniosek o dofinansowanie, a placówki otrzymają wsparcie wsparcie przy jego wypełnianiu. - Wszystko po to, aby aplikowanie o środki, w niełatwym dla tych podmiotów czasie, było możliwie najprostsze i skuteczne – wyjaśnia W.Kamieniecki.

Kto może aplikować?

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne (podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w szpitale zakaźne dedykowane wyłącznie do opieki nad pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem), konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej. Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot.

Budżet przedsięwzięcia to 100 mln zł. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego – ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR.

Źródło: NCBR

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz