Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Związek lekarzy o kierowaniu do pracy przy COVID-19

24 Kwietnia 2020, 14:21 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

Lekarze nie sprzeciwiają się kierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, ale nieprawidłowościom przy jego realizacji - podkreśla Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w wydanym w piątek oświadczeniu.

"Lekarze nie sprzeciwiają się i nigdy nie sprzeciwiali się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nasz sprzeciw budzi jedynie faktyczna realizacja tych przepisów przez niektórych wojewodów, w tym zwłaszcza:

- kierowanie do pracy osób, które są z obowiązku świadczenia takiej pracy ustawowo zwolnione,

- przesyłanie decyzji „na ostatnią chwilę”, niekiedy w godzinach nocnych,

- pośpieszne nakładanie kar na osoby, które nie zgłosiły się do pracy bez zapoznania się z przyczynami tego niestawiennictwa,

- wzbudzanie nieufności i podejrzliwości wobec wszystkich lekarzy przez nieodpowiedzialne wypowiedzi przedstawicieli władz – bez analizy poszczególnych przypadków odmowy pracy,

- tworzenie atmosfery zastraszania lekarzy przez publiczne, nagłośnione ogłaszanie szczególnej formy „ścigania” i nadzoru prokuratorskiego wobec pracowników ochrony zdrowia, którzy odmówili podjęcia pracy" - wskazali lekarze.

Według OZZL, powyższe zachowanie przedstawicieli władz podważa zaufanie społeczeństwa do lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, niepotrzebnie i bez uzasadnienia „jątrzy” i wzbudza panikę wśród pacjentów, a wśród pracowników ochrony zdrowia rodzi lęk, że rządzący - jak to się działo wiele razy w przeszłości - nie traktują sposób poważny praw pracowniczych i obywatelskich pracowników medycznych.

Jak przypomina Związek, zgodnie z ustawą, "do obowiązków kierownika placówki ochrony zdrowia należy zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej, a ich brak zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a nawet stanowi przeciwskazanie do jej podejmowania – ze względów epidemiologicznych".

ZK OZZL opracował „przewodnik” dla lekarzy dot. ich obowiązków i uprawnień związanych z kierowaniem lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Źródło: OZZL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz