Dla kogo zapisy o fakturach za 1/12 kontraktu? - Potrzebna interpretacja

27 Kwietnia 2020, 11:57 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Zapis w noweli zarządzenia NFZ dotyczący ograniczenia możliwości złożenia przez placówki medyczne do NFZ miesięcznej faktury w wysokości 1/12 kontraktu rocznego, niezależnie od ilości wykonywanych świadczeń, budzi wiele wątpliwości. NRL złożyła wniosek o interpretację tych zapisów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skierował do Ministra Zdrowia pismo z wnioskiem o interpretację znowelizowanego rozporządzeniem z 15 kwietnia przepisu §2 rozporządzenia z 14 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana dotyczy ograniczenia możliwości złożenia do NFZ miesięcznej faktury w wysokości 1/12 kontraktu rocznego, niezależnie od ilości wykonanych świadczeń.

NRL przypomniała, że głównym zadaniem pierwotnej regulacji dotyczącej wypłaty 1/12 kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń było wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowania poziomu przychodów dzięki utrzymaniu w okresie epidemii COVID-19 porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z NFZ. Co istotne - wskazuje NRL - pierwotne regulacja nie zawierała przepisu wyłączającego niektóre placówki z prawa do korzystania z tej formy finansowania.

Jak wskazuje NRL, według niedawno znowelizowanego przepisu, uprawnienie to nie przysługiwałoby placówkom , które „zaprzestały udzielania świadczeń”.

Według samorządu lekarskiego, przepis w tej postaci jest niejasny zarówno pod względem użytej terminologii, jak i charakteru samego „zaprzestania” udzielania świadczeń (trwałe, incydentalne).

Według NRL, "dokładne wyjaśnienia MZ są w tym wypadku nieodzowne".

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz