Personel medyczny szpitala nie musi wypełniać danych w rejestrze COVID-19

28 Kwietnia 2020, 13:23 komputer informatyzacja

Wypełnianie danych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 powinno być realizowane przez personel administracyjny szpitala, a nie personel medyczny - wskazuje Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na apel Naczelnej Rady Lekarskiej. Ponadto tylko część danych jest obowiązkowa do wypełnienia. 

Prezydium NRL 10 kwietnia apelowało do Ministra Zdrowia o nowelizację rozporządzenia z 7 kwietnia 2020 r. ws. Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych do nowo utworzonego rejestru nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych.

O powstaniu rejestru pacjentów z COVID-19 pisaliśmy tutaj Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 - minister wydał rozporządzenie

Jak wyjaśnia Rada, apel podyktowany był tym, że minimalny zakres danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 przez szpitale obejmuje aż 20 rekordów dla każdego pacjenta, a dane do tego Rejestru muszą być wprowadzane raz na dobę. Pełny zakres danych, które powinny być zgłaszane do Rejestru, obejmuje natomiast dodatkowe 19 pozycji.

Prezydium NRL podkreślało, że szpitale borykają się z wielkimi niedoborami kadrowymi, a personelu medycznego z trudem wystarcza na realizację bieżących świadczeń zdrowotnych, więc dodatkowa praca związana z codziennym przygotowywaniem i wprowadzaniem danych do Rejestru - jest dużym obciążeniem.

Departament Strategii i Analiz MZ w odpowiedzi wyjaśnił, że Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 został podzielony na dwie części – obligatoryjną i fakultatywną, w celu zminimalizowania obciążania podmiotów leczniczych i nie ma obowiązku wypełnienia części fakultatywnej.

Ponadto zdaniem Ministerstwa Zdrowia wypełnianie danych do Rejestru powinno być realizowane przez personel administracyjny szpitala, a nie personel medyczny.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz