WUM zbada skalę zakażeń koronawirusem wśród policjantów. Screening 5 tys. funkcjonariuszy

28 Kwietnia 2020, 15:58 policja

Warszawski Uniwersytet Medyczny podejmie się identyfikacji częstości występowania zakażeń koronawirusem wśród policjantów, grupy szczególnie narażonej na zakażenie wirusem. Przebadanych ma zostać 5 tys. funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji z Mazowsza. Projekt otrzymał wsparcie Agencji Badań Medycznych 

Agencja Badań Medycznych wydała pozytywną rekomendację w ramach szybkiej ścieżki wsparcia dla projektów ukierunkowanych na walkę z COVID-19. Dzięki dofinansowaniu ABM, badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczną badanie nad częstością występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. Mazowieckim.

To pierwsze tego typu badanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Realizacja badania pozwoli na identyfikację częstości występowania obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2, zwłaszcza tych o przebiegu skąpo lub bezobjawowym, w grupie szczególnie narażonej na zakażenia wirusem z uwagi na charakterystykę wykonywanej pracy. Badanie pozwoli również na określenie czynników sprzyjających zakażeniu SARS-CoV-2 w badanej grupie. 

Jak podkreśla  - Badanie to będzie stanowiło istotny wkład Polski w rozwój wiedzy na temat rozwoju pandemii COVID-19 w Europie. Pozwoli również odpowiedzieć na pojawiające się coraz częściej pytanie, czy liczba osób faktycznie zakażonych, jest istotnie wyższa niż podają oficjalne statystyki - mówi dr hab. n. med. Mariusz Gujski, przewodniczący grupy badawczej.

Jak będzie przebiegać badanie policjantów?

Główne badanie składać się będzie z dwóch części:

  • badania screeningowego w kierunku obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2,
  • kwestionariuszowego badania uzupełniającego.

"Dane uzyskane podczas realizacji badania zostaną użyte do estymacji częstości występowania zakażeń SARS-CoV-2 w badanej grupie na poziomie województwa. Wnioski opracowane na podstawie uzyskanych wyników umożliwią opracowanie zaleceń dla organów administracji publicznej w obszarze interwencji z zakresu zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w populacji Polskiej"- informuje Agencja Badań Medycznych

Ponadto, uzyskane w projekcie dane, mogą stanowić podstawę do działalności planistycznej w związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia drugiej fali zachorowań na COVID-19 w IV kwartale 2020 roku.

Pracę pod kierownictwem dr hab. n. med. Mariusza Gujskiego, realizowane będą w ramach konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA.

Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej, dobranej losowo, próbie 5 000 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji z terenu województwa mazowieckiego. 

Ilu policjantów pracuje w Polsce?

Liczba policjantów w całej Polsce wynosi 103,309 (dane za 01.kwietnia)

W styczniu 2019r. przy 103,5 tys. policjantów podział wiekowy policjantów wynosił:

  • do 25 lat – 4,42 proc.
  • od 25 do 30 – 11,87 proc.
  • od 31 do 40 – 44,15 proc.
  • od 41 do 50 – 35,12 proc.
  • powyżej 50 lat – 4,44 proc.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa

Wciąż, każdy wniosek ma szansę na dofinansowanie nawet do 5 milionów zł. Nabór wniosków o wsparcie dla projektów ukierunkowanych na walkę z COVID-19 trwa do 30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, dostępne są na stronie Agencji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/314,AKTUALIZACJA-Agencja-Badan-Medycznych-uruchamia-dodatkowe-srodki-na-opracowanie-.html 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz