Staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów - wydłużony

29 Kwietnia 2020, 16:52 lekarze

Staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony - przewiduje opublikowane w środę rozporządzenie ministra zdrowia. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Jak wskazał MZ, "aby zachować prawo do pełnego wynagrodzenia przewidzianego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, konieczne jest, aby lekarz, lekarz dentysta, który nie realizuje programu stażu ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, zgłosił pracodawcy gotowość do jego realizacji”.

Z powodu ogłoszonego stanu epidemii - jak podkreśla MZ - "istnieje zagrożenie, że część lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy ze względu na reorganizację systemu ochrony zdrowia nie będzie mogła realizować programu stażu podyplomowego". Stąd konieczność wprowadzenia przepisów umożliwiających przedłużenie stażu podyplomowego lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii nie mogą realizować programu stażu”.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz