Otwarcie żłobków i przedszkoli. Jakie wytyczne dla placówek?

30 Kwietnia 2020, 10:33 dziecko szkoła uczeń

Od 6 maja żłobki i przedszkola będą mogły być otwarte - zdecydował rząd. Lekarze, a także samorządy, którym podlegają publiczne placówki, są sceptyczni. Tymczasem Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował wytyczne, które mają obowiązywać w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Opublikowane wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dotyczą  zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców

Odpowiedzialność rodziców za posłanie dziecka do placówki

Samorządy będą mogły m.in. ograniczyć liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna. Mają przekazać też rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

W przedszkolu czy żłobku będzie musiało być wyznaczone pomieszczenie do ewentualnej izolacji, a dyrektorzy opracują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

W placówkach samorządy musza zapewnić środki do dezynfekcji powierzchni, a w razie potrzeby zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. Zadaniem samorządu jest też wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów. Po stronie samorządu jest też "zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny".

Zakaz przynoszenia zabawek

Dyrektorzy mają wprowadzić zakaz przynoszenia zabawek i rezygnację z mycia zębów w placówce. "W miarę możliwości" mają też ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce. 

Przy wejściu do budynku ma być płyn do dezynfekcji rąk, z którego mają korzystać wszyscy dorośli.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor ma nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem. W łazienkach mają pojawić się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

Dezynfekcja placów zabaw, sal, zabawek

Jeżeli dyrektor nie może zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, musi go zamknąć i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Dezynfekowane mają być powierzchnie poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i blatów w salach. "Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek , że każde dziecko bawi się inną)" - wskazano.

Dyrektorzy nie powinni "w miarę możliwości" angażować w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia, a także powinni unikać rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

W przypadku posiłków, dyrektorzy mają zorganizować "bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych", w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce mają być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub wyparzane. Z kolei od dostawców cateringu dyrektor ma wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Wytyczne dla opiekunów

Opiekunowie powinni dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę. Mają też wyjaśnić dzieciom "w formie pozytywnej"  nowe zasady i to, dlaczego zostały wprowadzone. Nie będzie można organizować spacerów poza teren placówki. Z sal powinny być usunięte wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Wszystkie sprzęty wykorzystywane do zajęć z dziećmi mają być systematycznie dezynfekować, a sale wietrzone co najmniej raz na godzinę. Przy organizacji miejsca do drzemki, należy zachować dystans miedzy leżaczkami.

Dzieci mają też regularnie myć ręce. "Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia" - zaleca opiekunom resort.

Z kolei rodzice nie powinni przyprowadzać chorych dzieci do placówki, a przed przyprowadzeniem dziecka wskazane jest mierzenie mu temperaturę. "Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych  zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu" - zalecono rodzicom.

Ministerstwo edukacji - w pierwszej kolejności przyjąć dzieci medyków

Także Ministerstwo edukacji narodowej opublikowało  Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

Zaapelowało do samorządów, aby z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. "Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - wskazuje MEN.

Źródło: MRPiPS, MEN

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz