Diagnostyka zakażeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym

02 Maja 2020, 10:54 laboratorium diagnostyka koronawirus covid

Podopieczni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii mogą bezpiecznie przebadać się na obecność koronawirusa.  W Centrum uruchomiono Laboratorium Wirusologii Molekularnej do wykrywania zakażenia SARS Cov-2 metodą RT-qPCR .

Jako pierwsi na badanie molekularne w kierunku wykrywania koronawirusa zostali skierowani pacjenci, którzy mają rozpocząć leczenie chemioterapią - informuje ŚCO.

Jak informuje dr hab. n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO, dzienna przepustowość Laboratorium Wirusologii Molekularnej wynosi na razie  40 badań dziennie, ponieważ procedura jest wieloetapowa i czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku może przekraczać 6 godzin. Przepustowość będzie systematycznie wzrastać wraz z dostarczeniem całego sprzętu. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia i zapewnić bezpieczne prowadzenie leczenia dla chorych onkologicznie  laboratorium będzie pracować na potrzeby pacjentów i personelu  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz położonego w tym samym budynku Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (WSzZ).

Na potrzeby działania laboratorium, zaadaptowane zostały osobne pomieszczenia wyposażone w system śluz oraz urządzeń filtrujących i dezynfekujących powietrze w pracy ciągłej. Laboratorium zostało wyposażone także w komory laminarne i system zabezpieczeń pozwalający na pracę z materiałem zakaźnym (aerozolem). Na realizację tej inwestycji Zarząd Województwa przeznaczył 1,5 mln zł ze środków unijnych.

Jakie badanie w ŚCO?

Laboratorium działa w strukturach Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO, którym kieruje dr hab. n. med. Artur Kowalik, prof. UJK. Wykonywane są w nim testy molekularne (genetyczne) na obecność wirusa SARS CoV-2, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).Są oparte na metodzie reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (qRT-PCR) i obecnie są jedyną metodą pozwalającą na stwierdzenie bezpośredniej obecności wirusa SARS-CoV-2 w badanym materiale biologicznym. Badanie qRT-PCR w czasie rzeczywistym polega na wielokrotnym powielaniu określonego fragmentu materiału genetycznego (RNA wirusa) z jednoczesnym monitorowaniem jego detekcji, jest metodą o wysokiej czułości, pozwalającą na wykrycie w badanym materiale biologicznym nawet niewielkiej liczby cząstek wirusowych.

Badania molekularne są również kluczowe w monitorowaniu przebiegu zakażenia i potwierdzeniu wyleczenia pacjenta z COVID-19. Materiał do badania jest pobierany z górnych (jama nosowo - gardłowa lub jednocześnie gardło i nos, z użyciem specjalnego zestawu wymazówek) lub dolnych dróg oddechowych (plwocina albo wydzielina z płuc podczas bronchoskopii).

źródło: ŚCO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz