GIS opublikował szczegółowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli

01 Maja 2020, 11:34 dziecko szkoła uczeń

Główny Inspektor Sanitarny opublikował bardziej szczegółowe wytyczne co do opieki w żłobkach i przedszkolach, które mogą zostać uruchomione od 6 maja. Decyzje o otwarciu placówek mają podejmować samorządy. Czy każda placówka będzie w stanie spełnić wytyczne?

Wytyczne GIS  zostały opublikowane w czwartek wieczorem. Doprecyzowano zapisy wytycznych, jakie wcześniej znalazły się na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej a także ministerstwa edukacji narodowej Otwarcie żłobków i przedszkoli. Jakie wytyczne dla placówek?

Grupa do 12 osób i w jednej sali

Wytyczne GIS przewidują m.in., że jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Różne grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą, a więc np. wychodzić w tym samym czasie na plac zabaw.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, o dwoje dzieci więcej. Według GIS, do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie.

Wytyczne określają tez minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali - co najmniej 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Z sali powinny być usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze - mają być dokładnie czyszczone lub dezynfekowane po użyciu.

Dystans między opiekunami

Opiekunowie mają zachować między sobą dystans minimalnie 1,5 m, zaś osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. 

Z dziećmi i opiekunami grup nie może kontaktować się personel pomocniczy i kuchenny.

Źródło: GIS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz