Remdesiwir jednak skuteczny w walce z koronawirusem?

03 Maja 2020, 12:29 Laboratorium

Pacjenci przyjmujący remdesiwir szybciej powracają do zdrowia. Stwierdza się także mniejszą śmiertelność w grupie przyjmującej lek. To wstępne wyniki trzeciej fazybadania National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) w USA. Remdesiwir nie jest uznawany za lek na COVID-19, ale wyniki są obiecujące.

Co pokazały badania?

Zaprezentowane kilka dni temu przez WHO dane dotyczące remdesiwiru firmy Gilead były rozczarowujące. Tymczasem dostępne są już zachęcające wstępne wyniki badań sponsorowanych przez National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) w USA.

W badaniu wzięło udział 1 063 hospitalizowanych pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 i zajęciem płuc. Grupa leczona remdesiwirem wyzdrowiała szybciej niż pacjenci przyjmujący placebo. Wyzdrowienie definiowane było jako stan pozwalający na wypis ze szpitala lub powrotu do normalnej aktywności.

Wstępne wyniki wskazują, że pacjenci otrzymujący remdesiwir mieli o 31% szybszy czas do wyzdrowienia niż ci, którzy otrzymywali placebo. Mediana czasu do wyzdrowienia wynosiła 11 dni u pacjentów leczonych remdesiwirem w porównaniu z 15 dniami u pacjentów otrzymującymi placebo. Mówił o tym także Anthony Fauci, prezes Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Wyniki sugerują również lepsze przeżycie wśród pacjentów otrzymujących lek: śmiertelność wynosiła 8,0% w grupie otrzymującej remdesiwir w porównaniu do 11,6% w grupie placebo. Bardziej szczegółowe informacje na temat wyników tego badania, będą wkrótce dostępne w raporcie podsumowującym.

Co to za lek?

Remdesiwir jest analogiem nukleotydowym o szerokim antywirusowym spektrum działania, zarówno in vitro, jak i in vivo na modelach zwierzęcych. Był on testowany jako lek m.in. na wirus Ebola, Marburg, MERS i SARS.

Bezpieczeństwo i skuteczność remdesiwiru w leczeniu COVID-19 są oceniane w wielu trwających badaniach klinicznych III fazy. Oprócz badania NIAID firma Gilead wkrótce udostępni dane na temat remdesiwiru z badania III fazy SIMPLE u pacjentów z bardzo ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Badanie SIMPLE dostarczy informacji o tym, czy krótszy, pięciodniowy czas leczenia może dawać podobną skuteczność i bezpieczeństwo, jak 10-dniowy cykl leczenia oceniany w badaniu NIAID.

Źródło: pharmatimes.com

Magda Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz