Wiceminister o wytycznych dla komisji wyborczych

04 Maja 2020, 12:20 wyborczy pkw komisja wyborcza

Planowane wybory prezydenckie mają odbyć się już za tydzień (10 maja). Ustawa w tej sprawie czeka wciąż na przyjęcie przez parlament, a samorządowcy wyczekują od resortu zdrowia wytycznych i deklaracji wsparcia dotyczących  zaopatrzenia w środki ochrony osobistej.

W poniedziałek (4 maja) podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej senatorzy zajęli się rozpatrzeniem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

W myśl ustawy, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia mają określić warunki, jakie musi spełnić lokal przeznaczony na siedzibę gminnej i obwodowej komisji wyborczej oraz wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii dla członków komisji.

- Opinia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) stanowi, że jedyną właściwą formą zabezpieczenia przy długotrwałym przebywaniu w pomieszczeniu z osobą zakażoną - do czego może dojść w ramach prac komisji wyborczej - jest zastosowanie fartucha foliowanego z rękawami w skojarzeniu z czepkiem i ochraniaczami na buty lub kombinezonu wodoodpornego z kapturem, a dodatkowo maski, gogli lub przyłbicy o raz dwóch par rękawic winylowych". Maksymalny czas pracy w takim stroju to 2-4 godziny. Czy resort zabezpieczył już takie środki dla wszystkich komisji wyborczych? – pytał przewodniczący posiedzenia, Krzysztof Kwiatkowski (KO).

- Opinia PTEiLChZ jest opinią dość szczegółową. Wiele uwag z tej opinii zostały przez grono ekspertów uwzględnione. Skoro nie znamy ostatecznego kształtu ustawy, rozporządzenie ukaże się w momencie, gdy ustawa zostanie uchwalona - odpowiadał wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. - W wytycznych, które wydamy dla pracy komisji wyborczych, a także dla osób, które będą dostarczały i odbierały pakiety wyborczy, będą szczegółowo opisane konieczne środki ochrony medycznej - dodał.

Samorządowcy: to my mamy zapewnić bezpieczeństwa pracownikom komisji. Ale jak?

 - Z projektu ustawy wynika, że to jednostki samorządu terytorialnego będą zobligowane do zabezpieczenia członków komisji. To na nas będzie ciążyć zabezpieczenie tych pracowników. To jednostki samorządu będą musiały zapewnić lokal, a także środki ochrony bezpieczeństwa. Oczekujemy deklaracji, dotyczących zabezpieczenia odpowiednich ilości środków ochrony osobistej dla członków komisji wyborczych - wnioskował reprezentant strony samorządowej, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacyjnych, Marek Wójcik.

 - Nie wyobrażam sobie, by członkowie komisji nie pracowali według standardów określonych rozporządzeniem ministra zdrowia – odpowiedział na apel Waldemar Kraska. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz