Covid-19. Testy z 99 proc. dokładnością

04 Maja 2020, 14:50 krew krwiodawstwo badania hemofilia

Od ubiegłego tygodnia na rynku amerykańskim i europejskim dopuszczono do stosowania  dwa testy na przeciwciała Covid-19. Producenci deklarują 99 i 99,8 proc. dokładności testów.

Obecnie istnieją dwa rodzaje testów dostarczających najbardziej istotnych informacji na temat zakażenia SARS-CoV-2 - molekularna reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) oparta na próbce nosowej pacjenta oraz na próbie przeciwciał na podstawie próbki krwi.

Podczas gdy badania molekularne pomagają zidentyfikować osoby z ostrą infekcją wirusową, testy przeciwciał mogą stwierdzić, czy dana osoba została zarażona i potencjalnie rozwinęła odporność na wirusa, nawet gdy dana osoba przeszła Covid-19 bezobjawowo.

Roche: 99,8 proc. dokładności

W ubiegłym tygodniu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) do stosowania "w przypadkach nagłych" produkt do diagnostyki od Roche

Test pomoże zidentyfikować pacjentów, którzy byli narażeni na Covid-19 i ocenić odpowiedź immunologiczną pacjentów na wirusa SARS-CoV-2. Jak zapewnia producent, w oparciu o pomiar 5272 próbek, dokładność testu wynosi ponad 99,8 proc (stosunek do odsetka testów fałszywie negatywnych lub fałszywie pozytywnych). W próbach testu wykazano również 100 proc. czułość w próbkach pobranych 14 dni po zakażeniu potwierdzonym metodą PCR.

Produkt od Abott również na rynek europejski

W tym samym czasie, zgodę na stosowanie na terenie krajów UE otrzymał test przeciwciał na Covid-19 od firmy Abott. Jak zapewnia producent, test cechuje się 99 proc. dokładnością. Produkt od Abbott otrzymał znak „CE”, który oznacza, że ​​spełnia on normy bezpieczeństwa UE. Jest on również stosowany w niektórych stanach USA , po otrzymaniu autoryzowanego zezwolenia na stosowanie "w przypadkach nagłych" od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

W artykule opublikowanym 29 kwietnia British Medical Journal rzecznik Abbott wyjaśnił, w jaki sposób firma popiera twierdzenie o 99 proc. dokładności . W badaniu 73 próbek od pacjentów z Covid-dodatnim rzecznik powiedział, że test Abbott miał „100 proc. czułość”, a w badaniu 1070 próbek od pacjentów z Covid-ujemnym test miał więcej niż „99,6 proc. swoistość”.

źródło: Abott, Roche

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz