Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży: senacka komisja nie poparła poprawek

05 Maja 2020, 10:33 ciąża

Senacka komisja zdrowia w poniedziałek wieczorem zajmowała się nowelizacją ustawy o darmowych lekach dla kobiet w ciąży. Poparcia komisji nie uzyskały zgłoszone poprawki m.in. o objęciu prawem do bezpłatnych leków także kobiet w połogu.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśniał podczas komisji, że na wykazie bezpłatnych leków będą tylko te z listy leków refundowanych, która jest aktualizowana co dwa miesiące. Ja mówił, obecnie trwają negocjacje z dwoma producentami leków na nadciśnienie, które nierzadko znajdują się w apteczce kobiet w ciąży. Nie wykluczył, że leki te również zostaną objęte programem.

Zapewniał, że lista będzie "stabilna" i leki nie będą z niej "wypadać" co dwa miesiące. Mają znaleźć się na niej m.in. leki przeciwzakrzepowe, insuliny, leki na tarczycę, a także hormony.

Przewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) zwracała uwagę, że trudno pracować nad ustawą, gdy nie jest znany wykaz leków, które bezpłatnie mają otrzymywać kobiety w ciąży. - To jest clou tej ustawy - podkreśliła.

A co w połogu?

Do ustawy została zgłoszona poprawka wydłużająca okres korzystania z bezpłatnych leków o czas połogu, czyli o 8 tygodni po porodzie. Senator Ewa Matecka (KO), która wniosła poprawkę, przekonywała, że jest to czas, gdy niektóre kobiety nadal zażywają leki, np. na nadciśnienie. Jednak Poprawka nie uzyskała większości.

Wiceminister zdrowia nie wykluczył, że kobiety w połogu otrzymają bezpłatny dostęp do części wyrobów medycznych, stosowanych w tym okresie, jednak takie ewentualne zapisy przewidywałoby rozporządzenie ws. standardu opieki okołoporodowej, a nie nowelizowana ustawa.

W myśl noweli, leki dla kobiet w ciąży będą mogli przepisywać wszyscy lekarze. Będą jednak weryfikowali ilość i rodzaj przepisanyc leków na wystawionych i zrealizowanych przez pacjentkę receptach poprzez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Wykaz leków opracować ma Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a ogłoszony zostanie w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Ustawa ma obowiązywać od 1 lipca br. 

Program ma być finansowany z budżetu państwa. W tym roku szacowany koszt to 11 mln zł, w 2021 r. - 24,2 mln zł, a w kolejnych latach ma wzrastać o 10 proc., gdy w 2029 roku osiągnie kwotę 51,2 mln zł. Gdy przekroczony zostanie limit wydatków na ten cel na dany rok, wówczas minister zdrowia ograniczy liczbę leków objętych programem.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz