Związek lekarzy: Jeden lekarz, jeden etat za 16750 PLN - na stałe

06 Maja 2020, 14:47 ozzl

Zasada "jeden lekarz, jeden etat za 16750PLN", wprowadzona częściowo dla lekarzy pracujących z chorymi na COVID -19, powinna być utrzymana na stałe w odniesieniu do wszystkich lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia - postuluje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. 

W ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie MZ, które przewiduje możliwość ograniczenia pracy lekarzy zatrudnionych w placówkach leczących chorych na Covid -19 do jednego etatu. Uzupełnieniem rozporządzenia - jak przypomina związek - jest „polecenie” skierowane do Prezesa NFZ, nakazujące wypłatę rekompensaty dla tych lekarzy, którzy będą zmuszeni zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

W ocenie OZZL, w praktyce to rozwiązanie jest zbliżone (chociaż w ograniczonym zakresie) do realizacji postulatu, zgłaszanego od lat przez związek: jeden lekarz – jeden etat.  

Związek podkreślił, że Prezes NFZ stwierdził niedawno, iż wiele rozwiązań, które wprowadzono w okresie epidemii koronawirusa sprawdziło się w praktyce i powinno być zachowanych także później – na stałe.

Według OZZL takim rozwiązaniem powinna być możliwość ograniczenia pracy lekarza do jednego etatu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.

Jak przypomniał związek, w sondażu przeprowadzonym przez OZZL ogromna większość lekarzy (84 proc.) wyraziła poparcie dla takiego rozwiązania.

"Postulat ten cieszy się również poparciem większości społeczeństwa, które chciałoby być leczone przez lekarzy wypoczętych i sprawnych psychoruchowo" - podkreślają medycy.

Skąd kwota wynagrodzenia?

Lekarze wskazali, że kwota wynagrodzenia wynikająca z wprowadzenia rozporządzenia i „polecenia”, czyli 16750 PLN (składa się na nie obecne podstawowe wynagrodzenie, wynoszące co najmniej 6750 PLN zgodnie z odpowiednią ustawą plus 10 tys. PLN za to, że lekarz nie „dorabia” gdzie indziej) – jest również zbliżona do postulatu zgłaszanego od lat przez środowiska lekarskie.

Źródło: OZZL

Beata Pieniążek-Osińska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz