Breast Cancer Unity - nowa taryfa zależna od skutków epidemii koronawirusa?

07 Maja 2020, 13:18 pieniądze

Moment wejścia w życie taryfy dla świadczeń z zakresu kompleksowego leczenia raka piersi (Breast Cancer Unit) powinien być uzależniony od możliwości finansowych płatnika, które zależą od skutków finansowych epidemii COVID-19 - wskazała Rada ds. Taryfikacji przy AOTMiT. Według rady, nowa taryfa powinna być wdrożona przez współczynnik korygujący Prezesa NFZ. 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała komunikat po posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji 26 marca 2020 r.

Rada zapoznała się ze złożonym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie.

Zamiast oddzielnej wyceny, współczynnik korygujący

"Rada zwróciła uwagę, że niezasadne jest tworzenie zróżnicowanych wycen tych samych produktów JGP dla różnych grup świadczeniodawców, wobec czego rekomendowane jest rozważenie sposobu implementacji taryfy poprzez współczynnik Prezesa NFZ" - stwierdziła Rada ds. Taryfikacji.

Ponadto rada zaproponowała skorelowanie wejścia w życie taryfy ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. BCU.

Zdaniem Rady, "moment wejścia taryfy w życie powinien być uzależniony od możliwości finansowych płatnika, które zależą od skutków finansowych epidemii COVID-19".

Stanowisko Rady jest dostępne tutaj.

Źródło: AOTMiT

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz