Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Senat za darmowymi lekami dla kobiet w ciąży... i w połogu

07 Maja 2020, 16:47 ciąża

Senat poprał nowelizację ustawy wprowadzającą darmowe leki dla kobiet w ciąży. Receptę na leki z listy refundowanych ze specjalnym kodem "C" będzie mógł wypisać każdy lekarz i położna. Bezpłatne leki przysługiwać będą w okresie ciąży, a w myśl przyjętej przez senatorów poprawki, także w okresie połogu.

Do ustawy senatorowie zaproponowali poprawkę o wydłużenie prawa do bezpłatnych leków także na czas połogu - o dodatkowych 8 tygodni. Propozycję wniosła Ewa Matecka (KO) w czasie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, ale wówczas nie uzyskała poparcia. Jak przekonywała senator E. Matecka, "wiele schorzeń i wiele zmian, które zachodzą w czasie ciąży ustępują powoli dopiero w okresie połogu”.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski mówił zaś, że takie poszerzenie zakresu ustawy nie jest zasadne, ponieważ „projekt przeznaczony był dla kobiet w ciąży”.

Ponadto senatorowie poparli poprawkę o charakterze legislacyjnym. Chodzi o wykreślenie przepisu, który nakazuje lekarzom i położnym wypisującym darmowe leki weryfikację innych przyjmowanych leków w systemie elektronicznym od 1 lipca 2020. Tymczasem system miałby osiągnąć pełną funkcjonalność dopiero z końcem przyszłego roku - 31 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z ustawą wykaz bezpłatnych leków przygotuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a ogłoszony ma zostać w ciągu czterech miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 lipca 2020 roku. Z programu Ciąża Plus, czyli bezpłatnych leków, będą mogły korzystać także ciężarne, które nie są ubezpieczone. Koszty programu zaplanowano na 11 mln zł w tym roku, 24,2 mln zł - w 2021 r., a potem o 10 proc. więcej w każdym roku, aż do kwoty 51,2 mln zł w 2029 r.

Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu, który rozpatrzy uchwałę Senatu.

Źródło: Senat

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz