Powstanie centralny rejestr wyrobów medycznych - w NFZ zespół ds. koncepcji

08 Maja 2020, 9:21 NFZ

Prezes NFZ powołał Zespół ds. koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Powstanie nowy rejestr.

Jak wyjaśnia Fundusz, głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie koncepcji zmian, które mają usprawnić współpracę między NFZ a świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Zespół został powołany specjalnym zarządzeniem. Przewiduje ono, że zadaniem Zespołu jest:

1)    wypracowanie koncepcji w zakresie budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych mającej na celu:

a) ujednolicenie sposobu weryfikowania i akceptowania przez oddziały wojewódzkie NFZ harmonogramu-zasoby stanowiącego załącznik do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (zawierającego informacje o asortymencie wyrobów medycznych),

b) zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie asortymentu wyrobów medycznych,

c) ograniczenie występowania wątpliwości dotyczących właściwej kwalifikacji danego wyrobu medycznego;

2)    wypracowanie koncepcji w zakresie zmian sposobu rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne mającej na celu umożliwienie rozliczania świadczeń (w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne) z jednym właściwym dla świadczeniodawcy realizującego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oddziałem wojewódzkim NFZ;

3)    przeprowadzenie analizy regulacji prawnych oraz przygotowanie projektu niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających realizację zadań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)    ustalenie harmonogramu wdrożenia zmian, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

NFZ zachęca do zgłaszania propozycji usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia zawierania oraz aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz procesu realizacji i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Na propozycje NFZ czeka do końca maja. Jak zapewnia, przesłane propozycje poddane zostaną analizie i będą punktem wyjścia do pracy nad dalszym rozwojem systemu w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Źródło: NFZ

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz