COVID-19: opublikowano wyniki badania nad przeciwciałami

11 Maja 2020, 9:57 geny diagnostyka badania krew

W najnowszym badaniu przeanalizowano odpowiedź obronną organizmu na zakażenie koronawirusem. Testowanie przeciwciał może mieć zastosowanie w wykrywaniu bezobjawowych nosicieli lub jako badanie uzupełniające do RT-PCR.

Do analizy opublikowanej w Nature włączono 285 pacjentów z COVID-19. 19 dni po wystąpieniu objawów u wszystkich uczestników wykryto przeciwciała IgG przeciwko białkom koronawirusa. Serokonwersja w zakresie przeciwciał IgG i IgM miała miejsce w tym samym czasie lub następczo. Miana przeciwciał IgM osiągały szczyt 20–22 po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji. Miana zarówno przeciwciał IgM, jak i IgG były wyższe w grupie z ciężkim przebiegiem choroby (przyp. red. trend, statystyczną różnicę osiągnięto tylko w jednej podgrupie). Miana przeciwciał IgG I IgM osiągały plateau po 6 dniach od serokonwersji. 63 pacjentów miało badane przeciwciała aż do wypisu ze szpitala, z czego 96,8% (61/63) było seropozytywnych do czasu zakończenia hospitalizacji. Nie wykazano korelacji pomiędzy poziomem IgG a ciężkością przebiegu infekcji. 

Sprawdzono również czy kryteria rozpoznania infekcji MERS-CoV zalecane prze WHO tj. serokonwersja i czterokrotny wzrost miana przeciwciał IgG, mają zastosowanie w diagnostyce zakażenia koronawirusem. Do badania włączono 41 pacjentów, od których pierwszą próbkę pobrano w pierwszym tygodniu choroby.  U 51,2% (21/41) pacjentów seronegatywnych w pierwszym tygodniu choroby nastąpiła serokonwersja. Z 18 pacjentów z pozytywnymi wynikami badania IgG w pierwszym tygodniu trwania choroby, ośmiu miało 4 razy wyższe miana przeciwciał IgG i IgM. W sumie 70,7% pacjentów spełniło kryteria serokonwersji lub 4 krotnego wzrostu miana IgG. 

Przeanalizowano również czy badanie przeciwciał znajdzie zastosowanie w screeningu osób, które miały kontakt z zakażoną osobą. 16 osób po kontakcie z chorym na COVID okazało się być pozytywnym na SARS-CoV-2 po badaniu RT–PCR, z czego trzy osoby były bezobjawowe. Wszystkie te 16 osób miało pozytywny wynik testu na przeciwciała IgG. Siedem z pozostałych 148 osób, które uzyskały wynik negatywny w teście RT-PCR, uzyskały pozytywny wynik testu na przeciwciała, co oznacza, że test przeciwciał był dokładniejszy w 4,3% przypadków. Wyniki badań pokazują, że kryteria diagnostyczne pacjentów z MERS-CoV można zastosować w większości przypadków zakażenia COVID-19. Ważne jest pobranie próbki do badań na przeciwciała tak wcześnie jak to możliwe, ponieważ około 12% pacjentów osiąga plateau miana przeciwciał IgG już po 7 dniach od wystąpienia pierwszych objawów.

Źródło: 

Long, Q., Liu, B., Deng, H., Wu, G., Deng, K., & Chen, Y. et al. (2020). Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nature Medicine. doi: 10.1038/s41591-020-0897-1

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz