Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta za przywróceniem świadczeń

08 Maja 2020, 15:49 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Przywrócenie pełnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia dla pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi niż koronawirus - rekomenduje Rada Ekspertów działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

W piątek RPP opublikował informację o drugim posiedzeniu Rady, które odbyło się pod koniec kwietnia i było w całości zostało poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii koronawirusa. Eksperci dyskutowali o problemach i wątpliwościach, zgłaszanych przez pacjentów do Rzecznika Praw Pacjenta. Oceniali sytuację z perspektywy własnych doświadczeń, obserwacji i analiz oraz obszarów kompetencyjnych.

Na podstawie wniosków wypracowanych podczas obrad Rada Ekspertów wydała rekomendacje pt. „Ochrona zdrowia w czasie epidemii” .

Jak wskazuje Rada, przeważającym problemem pacjentów pozostaje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w ramach organizacji ochrony zdrowia, zmodyfikowanej ze względu na stan epidemii w naszym kraju.

Członkowie Rady Ekspertów uważają, że świadczenia wykonywane w związku z przeciwdziałaniem epidemii nie powinny wpływać na płynność udzielania pozostałych świadczeń zdrowotnych. Rekomendują zatem przywrócenie pełnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia dla pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi.

Potrzebne ogólne wytyczne dla AOS i szpitali

Ponadto, zdaniem Rady - powinny zostać wypracowane ogólne wytyczne postępowania z pacjentami ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i lecznictwa szpitalnego w dziedzinach chorób innych niż zakaźne. Eksperci zwracają uwagę, że trudno stwierdzić jak długo potrwa stan epidemii.

Pdczas spotkania zwracano także uwagę na problemy z jakimi spotykają się lub mogą spotkać poszczególne grupy obywateli, w szczególności osoby starsze, pacjenci z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, pacjenci onkologiczni oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej.  

Pozytywne skutki pandemii dla systemu ochrony zdrowia

Uczestnicy spotkania zauważają także pozytywne zmiany zachodzące obecnie w systemie ochrony zdrowia - jest to m.in. wydzielenie tzw. szpitali zakaźnych, ale także przyspieszona edukacja pacjentów oraz personelu medycznego w obsłudze rozwiązań teleinformatycznych wdrażanych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Rada Ekspertów została powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta pod koniec lutego br.

Źródło: RPP

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz