Rekompensata za ograniczenie zatrudnienia - 111 szpitali złożyło wykazy w NFZ

08 Maja 2020, 15:56 koronawirus covid epidemia pandemia szpital zakaźny

111 podmiotów złożyło wykazy personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia udzielających świadczeń w związkuz epidemią Covid19, którym należy się dodatkowe wynagrodzenie.  

NFZ przypomina, że szpitale do 5 maja miały czas na wysłanie do oddziałów wojewódzkich NFZ informacji w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla osób udzielających świadczeń w szpitalach w związku z epidemią Covid19 objętych ograniczeniem zatrudnienia. Informacje zawierały wykazy personelu medycznego, którego dotyczy dodatkowy wzrost wynagrodzeń.

Wykazy złożyło 111 podmiotów. W oddziałach wojewódzkich trwa weryfikacja wykazów. Jak zapewnia NFZ, po weryfikacji oddziały niezwłocznie przygotują umowy, na podstawie których, dodatkowe środki zostaną przekazane do szpitali.

Fundusz podkreślił, że kryteria podziału środków dla personelu medycznego uprawnionego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia są ściśle określone w załączniku do polecenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z pkt. 3 załącznika wysokość świadczenia dodatkowego powinna być równa:

1) 80% wartości wynagrodzenia brutto otrzymanego przez daną osobę w innych miejscach pracy za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem.
W kwocie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności)

albo

2) 50% wynagrodzenia zasadniczego danej osoby w szpitalu, w którym będzie objęta ograniczeniem za marzec 2020 r., a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w danym szpitalu 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

W przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy w wysokości 50% wynagrodzenia należnego za marzec 2020 r., a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym szpitalu w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Wysokość  świadczenia nie może być niższa niż wartość 50% wynagrodzenia zasadniczego danej osoby w szpitalu, w którym będzie objęta ograniczeniem za marzec, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w danym szpitalu w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby na dzień udostępniania informacji; w przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy w wysokości 50% wynagrodzenia należnego za marzec, a w przypadku, gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym szpitalu, w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania, oraz nie wyższa niż 10 000 zł;

3) W  przypadku objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.

Źródło: NFZ

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz