Konkurs. 100 mln zł na Centra Wsparcia Badań Klinicznych

11 Maja 2020, 13:07 Laboratorium

W ramach ogłoszonego konkursu Agencja Badań Medycznych wybierze projekty przewidujące utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 100 mln złotych.

Konkurs na tworzenie i rozwój CWBK jest realizacją Planu Rozwoju Badań Klinicznych.  Jak podkreśla p.o. Prezesa dr n. med. Radosław Sierpiński 

Stworzenie Centrów  Wsparcia Badań Klinicznych jest realizacją ubiegłorocznych obietnic i przyczyni się do poprawy atrakcyjności rynku badań klinicznych w Polsce, a co najważniejsze do wzrostu dostępności do badań dla pacjentów, poprawy ich standardu i bezpieczeństwa - mówi p.o. prezesa ABM, Radosław Sierpiński. W Polsce wciąż nie wykorzystujemy w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych. Biorąc pod uwagę wielkość populacji Polski, wartość polskiego rynku badań klinicznych powinna być trzykrotnie większa niż obecnie 2 mld zł – dodaje.

Wyspecjalizowane Centra Wsparcia Badań Klinicznych, funkcjonujące w modelu usług wspólnych zapewnią kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Pierwszym krokiem realizacji projektu przez ABM było określenie standardu modelowego CWBK, kolejnym jest pomoc w rozwoju Centrów poprzez dofinansowanie trzech obszarów: zasobów ludzkich, rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz systemów wspierających i jakościowych. Efektem podjętych działań będzie stworzenie sieci ośrodków, w których zostaną wdrożone jednolite, systemowe rozwiązania jakościowe.

Wprowadzone rozwiązania, pozwolą na skrócenie całkowitego czasu przeprowadzenia badania oraz zwiększą jakość uzyskanych danych. Zmiany te, pozwolą na uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do częstszego wyboru przez sponsorów polskich ośrodków badawczych,  a tym samym wzrost liczby prowadzonych badań i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych terapii dla pacjentów - informuje Agencja.

Nabór wniosków trwa od 11 maja do 30 lipca 2020 r.

Więcej informacji o konkursie: ABM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz