Samorząd lekarski pisze do ministra zdrowia: potrzebny jest dialog

12 Maja 2020, 9:03 Lekarze

Na potrzebę wznowienia merytorycznego dialogu z samorządem lekarskim wskazała Naczelna Rada Lekarska w liście otwartym do Ministra Zdrowia. Jak podkreślają lekarze, "niemożliwe jest skuteczne uporanie się z obecnymi wielkimi wyzwaniami bez rzeczywistego dialogu z tymi, którzy stanowią fundament ochrony zdrowia, czyli lekarzami i lekarzami dentystami, pielęgniarkami oraz wszystkimi pracownikami medycznymi".

Lekarze przypomnieli, że 24 kwietnia wystosowali do ministra zdrowia list o potrzebie wznowienia merytorycznego dialogu z samorządem lekarskim. "Z oburzeniem przyjmujemy brak reakcji z Pana strony na przekazane we wspomnianym liście propozycje. Dialog jest wpisany w istotę demokratycznego państwa, w którym samorządność zawodowa zajmuje ważne miejsce, zyskując konstytucyjne i ustawowe uprawnienia" - podkreślają.

Jak wskazują, gdy pojawiła się pandemia wirusa SARS–CoV-2 byli przekonani, że wymiana informacji i doświadczeń między władzami resortu zdrowia a reprezentacją lekarzy stała się koniecznością, jednak odrzucenie propozycji włączenia przedstawicieli samorządu lekarskiego do sztabów kryzysowych szczebla krajowego i wojewódzkiego było bardzo niepokojącym sygnałem.

"(...)Epidemia, z którą się obecnie mierzymy, jest zjawiskiem na tyle nietypowym, że do walki z nim należy korzystać z wielorakich źródeł informacji i wiedzy ekspertów różnych dziedzin. Takie podejście pomaga minimalizować ryzyko błędnych decyzji" - podkreślają medycy.

"W interesie polskiego społeczeństwa, zdrowia obywateli i w trosce o zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości bezpiecznego wypełniania ich misji, w imieniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowczo domagam się wznowienia rzeczywistej współpracy z samorządem lekarskim i zorganizowania w jak najszybszym terminie spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Rady Lekarskiej (z powodu zagrożenia epidemicznego spotkanie można przeprowadzić w formie telekonferencji)" - wskazał Prezes NRL Andrzej Matyja. Wyjaśnił, że celem spotkania powinno być omówienie w trybie roboczym i wypracowanie konkretnych wniosków dotyczących:  

  1. bezpieczeństwa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu jak najlepszego wykorzystania kadr medycznych,
  2. poszanowania praw obywatelskich i pracowniczych lekarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń gwarantowanych,    
  3. dostępu do danych i usprawnienia przepływu informacji,
  4. procesu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz egzaminów w czasie epidemii.

Potrzebny stały zespół, także po epidemii

Lekarze postulują wyznaczenie ze strony Ministerstwa Zdrowia osób do stałego kontaktu z przedstawicielami samorządu lekarskiego. Zespół po wygaszeniu epidemii miałby z kolei zająć się sprawami przyszłości systemu ochrony zdrowia, "kiedy zderzymy się z problemami, które obecnie znalazły się w cieniu bieżących wydarzeń, ale nie przestały istnieć, chociażby w zakresie onkologii czy kardiologii".

Chodzi też m.in. o finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, zwłaszcza w sytuacji osłabienia gospodarczego, priorytety i strukturę wydatków na ochronę zdrowia, model szpitalnictwa w Polsce, zarządzanie kryzysowe w systemie ochrony zdrowia, skuteczne i szybkie zastąpienie penalizacji zawodu lekarza oraz wprowadzenie systemu no fault.

"Jako reprezentanci samorządu lekarskiego zwracamy się do Pana w formie listu otwartego, wobec braku reakcji na dotychczasowe nasze próby nawiązania dialogu, ponieważ każdy upływający dzień  będzie trudny do odrobienia" - zakończył list A. Matyja.

Źródło: NRL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz