Reumatologia: eksperci postulują zmiany w programach lekowych

12 Maja 2020, 15:29 leki
Dostęp pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce do innowacyjnych terapii stale się poszerza, ale nadal pozostaje na zdecydowanie za niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich - ocenia Polskie Towarzystwo Reumatologiczne oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii. Jak przekonują, niezbędne są zmiany w programach lekowych, aby zmniejszyć częstość remisji oraz koszty pośrednie leczenia.

W tej sprawie wydali stanowisko, w którym wskazują, jakie zmiany są konieczne.

"Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że dostęp pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce do innowacyjnych terapii, w tym leków biologicznych oraz inhibitorów kinaz janusowych stale się poszerza, ale nadal pozostaje na zdecydowanie za niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich. Znacząca poprawa dostępności w ostatnich latach była możliwa dzięki istotnym zmianom zapisów programów lekowych w 2017 r. i uproszczeniu funkcjonowania SMPT w 2018 r., ale w dużej mierze także dzięki obejmowaniu refundacją kolejnych leków biologicznych biopodobnych dla infliksymabu, etanerceptu i adalimumabu, co pozwala na roczne oszczędności płatnika zdecydowanie przekraczające 100 mln zł"- wskazano w stanowisku. Zgodnie ze stanowiskiem stwarza to szansę na kolejne przełomowe zmiany w opisie programów lekowych, które mogą zwiększyć dostępność pacjentów do skutecznych terapii.

Propozycje zmian złożono pod koniec lutego w ministerstwie zdrowia. Dotyczą one 4 programów lekowych obejmujących terapię pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów oraz nieradiograficznej postaci spondyloatropatii osiowej

Proponowane zmiany w poszczególnych programach lekowych to:

1. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) – program lekowy – załącznik B.33,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie pacjentom z RZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
 • umożliwienie pacjentom z RZS, u których występują czynniki ryzyka złej prognozy kwalifikacji do programu po nieskuteczności leczenia metotreksatem
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

2. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) – program lekowy – załącznik B.35,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie pacjentom z postacią obwodową ŁZS z umiarkowaną aktywnością choroby kwalifikacji do programu
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

3. LECZENIE  CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10  M 45) – program lekowy – załącznik B.36,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

4. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ  SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8) – program lekowy – załącznik B.82,

 • zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia
 • umożliwienie pacjentom z postacią osiową i obwodową SpA kwalifikacji do programu na podstawie obowiązujących kryteriów klasyfikacyjnych ASAS
 • umożliwienie zmniejszania dawek leków lub wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami u wszystkich pacjentów, u których uzyskano cel terapii

Zmiany w programach ograniczą remisje i koszty pośrednie

Jak przekonują eksperci, umożliwienie pacjentom z chorobami zapalnymi stawów w Polsce leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymani remisji u co raz większej liczby pacjentów, a w dłuższej perspektywie na dalsze ograniczanie pośrednich kosztów tych chorób.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii postulują również wprowadzenie nowego świadczenia w programach lekowych pod postacią „rocznego ryczałtu ambulatoryjnego” stanowiącego 12-krotność pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, co w jeszcze większym stopniu pozwoli na dostosowanie harmonogramu wizyt pacjentów do ich potrzeb.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że zaproponowane ogólne propozycje zmian w opisie programów, dotyczące zniesienia ograniczeń czasu leczenia i umożliwienia dostosowywania dawek leków do potrzeb pacjentów, a także wprowadzenie nowego świadczenia w opiece ambulatoryjnej, powinny również obejmować inne programy lekowe w chorobach autoimmunologicznych w gastroenterologii i dermatologii.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz