Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Sejm przyjął ustawę PiS o mieszanym głosowaniu w wyborach prezydenckich

13 Maja 2020, 10:11 sejm

Ustawa autorstwa PiS, która przewiduje, że głosowanie w wyborach prezydenckich w 2020 r. będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego - została we wtorek wieczorem uchwalona przez Sejm. Przyjęto do niej ponad 20 poprawek, w tym cztery zgłoszone przez ministra zdrowia Łukasz Szumowskiego. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

"Za ustawą, która umożliwia głosowanie mieszane - w lokalach wyborczych i w formie korespondencyjnej" było 244 posłów, 137 - "przeciw", a 77 wstrzymało się od głosu. Ustawa została przyjęta większością głosów PiS, posłowie KO byli przeciw, a Kluby PSL-Kukiz’15 oraz Lewica (oprócz trzech posłów głosujących "przeciw") wstrzymały się od głosu. 

Przepisy przygotowane przez Zjednoczoną Prawicę przewidują głosowanie mieszane: wyborca będzie mógł oddać głos w lokalu wyborczym lub zdecydować się na głosowanie korespondencyjne. Przywrócono też rolę organizatora wyborów Państwowej Komisji Wyborczej. 

Prace nad projektem w całości przebiegały we wtorek, bez etapu prac nad projektem w komisjach, a zakończyły wieczornym blokiem głosowań. Zgłoszono 47 poprawek, z których 22 zaproponował klub parlamentarny PiS. Z pozostałych zgłoszonych przez opozycję, przyjęta do projektu została tylko jedna zaproponowana przez klub Lewicy.

"Za" projektem ws. przeprowadzenia wyborów "hybrydowych" głosował także minister zdrowia Łukasz Szumowski, mimo, że kilka dni wcześniej podkreślał, że bezpiecznym rozwiązaniem w najbliższych 2 latach jest tylko głosowanie korespondencyjne.

 

Poprawki Szumowskiego

Łukasz Szumowski złożył do projektu cztery poprawki. Jedna z poprawek zakłada, że ma być zagwarantowane co najmniej 5 dni roboczych na to, aby obywatel mógł zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Kolejna zakłada, że na 750 osób zgłoszonych do głosowania korespondencyjnego przypada minimum jedna skrzynka zwrotna. W myśl kolejnej propozycji, minister minister zdrowia - w przypadku zagrożenia epidemicznego na 7 dni przed wyborami - mógłby wydać rozporządzenie o obowiązkowym głosowaniu korespondencyjnym na terenie danej gminy.

Ostatnia z poprawek mówi zaś o tym, że nie tylko szef MSWiA, ale także minister zdrowia będzie zaangażowany w opracowanie rozporządzenia ws. trybu odbierania kopert zwrotnych od wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz