Minister zdrowia likwiduje Radę Naukową

12 Maja 2020, 16:46 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia wydał we wtorek zarządzenie uchylające zarządzenie ws. powołania Rady Naukowej w tym resorcie.

Jak czytamy w zarządzeniu, "traci moc zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 58, z późn. zm.2) )". 

Rada Naukowa doradzała ministrowi zdrowia w sprawach związanych m.in. z rozwojem nauk medycznych czy kształceniem w zawodach medycznych. Przygotowywała też dla niego również różnego rodzaju opinie.

 Do zadań Rady należało - w myśl regulaminu do zarządzenia z 2006 r. - w szczególności:

1) w zakresie nauk medycznych:

a) opiniowanie kierunków i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem nauk medycznych,

b) proponowanie nowych kierunków badań naukowych w medycynie,

c) opiniowanie wniosków projektów celowych,

d) opiniowanie programów wieloletnich;

2) opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia;

3) opiniowanie projektów zmian w kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych;

4) opiniowanie zgłoszonych kandydatur na konsultantów krajowych;

5) opiniowanie lub proponowanie kandydatur do reprezentowania Ministra Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia na forum międzynarodowym.

Źródło: MZ

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz